Mariánský sloup je ozdobou náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě

[ title]
Mariánský sloup je pískovcové sousoší, vysoké přes 14 metrů, stojící uprostřed náměstí Přemysla Otakara II., zakladatele města. Bylo postaveno na památku Rastadského míru z roku 1714 a současně jako projev díků Panně Marii za pominutí moru z roku 1715. Autorem je kameník A. Stůna z Klatov.

Sokl sloupu

V rozích stojí sochy sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vavřince a sv. Floriána. Uprostřed na vrcholu sloupu stojí socha Neposkvrněné Panny Marie s hvězdnatou aureolou kolem hlavy.

Socha Panny Marie na vrcholu sloupu

Na štíhlém hranolovém sloupu jsou na stěnách nápisy a kolem sousoší mladší železné  zábradlí. Původně bylo obehnáno kamennou balustrádou, zrušenou v 19. století. Památkově chráněno od roku 1958.

Pražská brána ve Vysokém Mýtě je nejdochovanější částí opevnění města

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech T/Ž, 4.svazek
            Infocentum Vysoké Mýto

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)