Mariánský sloup v Blatné je cenný doklad barokního regionálního sochařství

[ title]
Mariánský sloup v Blatné z roku 1726 z dílny Johanna Franze Hoffmanna z Rokycan je tvořený architektonizovaným podstavcem ve tvaru kříže, na kterém se nacházejí sochy světců, sloup s korintskou hlavicí a socha Panny Marie.

Panna Marie s Ježíškem na vrcholu sloupu

Mariánský sloup je situován uprostřed náměstí Míru a nachází se na území městské památkové zóny. Na třech kamenných stupních se nachází vyšší podstavec ve tvaru kříže, na kterém stojí čtyři sochy světců - sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Dominik a sv.Josef. Uprostřed podstavce je vztyčen sloup s korintskou hlavicí a na něm je situována socha Panny Marie s Ježíškem.

Sv.Josef a sv.Dominik

Podstavec a dřík jsou ze žuly a sochy z pískovce. U paty sloupu serényiovský a valdštejnský znak.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)