Mariánský sloup v Poděbradech je jedna z dominant významně dotvářející prostor náměstí

[ title]
Mariánský sloup v Poděbradech je sochařské dílo z pískovce. Základ je dvoustupňový, betonový. Dva stupně pískovcové jsou vsazené mezi nárožní opěráky.  Podstavec je mohutný členitý na půdorysu čtverce s konkávními stranami a useknutými rohy, na něž navazují nakoso nárožní opěráky s volutovými křídly. Sokl je s profilací, střední částí, a má profilovanou římsu. Volutová křídla jsou zdobena rokokovým ornamentem.

Mariánský sloup

Na nárožích podstavce jsou sochy čtyř světců. Na jihovýchodní straně je sv. Vojtěch, s mitrou, s berlou a veslem. Na severovýchodní straně je sv. Prokop s mitrou a kopím a ďáblem na řetěze při pravé noze. Na severozápadní straně je  sv. Václav s praporcem a štítem s orlicí. Na jihozápadní straně je sv. Florián s praporcem.

Sv.Václav a sv.Florián

Na podstavci je vztyčen vysoký sloup kruhového průřezu na čtyřbokém soklu. Sokl má profilovanou patku a římsu s fabionem vespod. Pod římsou je  odsazení, oblounek a obloun s rokajovým ornamentem. Na východní straně je nápis v rokokovém rámečku: Reno / vatum / Anno / 1837 .

Sv.Prokop

Na západní straně je ve vpadlině kartuše se znakem Poděbrad, který má předlohu na velké pečeti města z r. 1679, orlice otáčí hlavu doleva, na věži místo cimbuří koruna, štítek nad branou je s jedním břevnem. Na jižní a severní straně  jsou ryté rámce, v jižní je nápis: Opraveno 1863 / Obnoveno / nákladem / města a / příznivců / 1896. Na vrcholku sloupu stojí socha Panny Marie (Immaculata), která stojí na zeměkouli a šlapající po hadovi.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)