Morový sloup patří mezi barokní skvosty Kutné Hory

[ title]
Mezi barokní  skvosty  Kutné hory rozhodně patří morový sloup Panny Marie, dílo jezuitského sochaře, řezbáře a truhláře Franze Bauguta. Základní kámen byl položen 15.června 1714. Morový sloup vznikal mezi lety 1713 - 1715 jako reakce na morovou epidemii, při níž v roce 1713 zahynulo více než tisíc lidí.

Morový sloup v Kutné Hoře

Sloup stojí na dvojitém konvexním soklu, který je obklopen balustrádovým zábradlím s koulemi a piniovými šiškami.Spodní sokl pokrytý reliéfy :  Máří Magdalena, sv.Jan Nepomucký, sv. Dominik. Na nároží jsou sochy havířů se štíty s nápisy, které připomínají poslední velkou morovou epidemii v Kutné Hoře, nesoucích římsu, na které stojí sochy sv.Rocha, sv.Šebastiána, sv.Františka Borgii a sv.Františka Xaverského, obklopující horní sokl s reliéfy Zvěstování,sv.Norberta,sv.Barbory a  městský znak Kutné Hory z roku 1641. Na soklu stojí obelisk pokrytý plastikami andílků a oblaků, na vrcholu se nachází socha Panny Marie Immaculaty.


Podle : Kol.Umělěcké památky Čech K/O
            Šorm A.,Krajča A., Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě

(lh,turistickélisty,cz,foto archiv)