Nežárecká brána je jediná dochovaná brána městského opevnění

Z původních tří městských bran v Jindřichově Hradci, které byly součástí městského opevnění, se zachovala jen tato jediná, dříve též nazývaná Linecká nebo Třeboňská. Podle svého zbarvení se jí říkalo i Červená brána. Brána se nachází v Nežárecké ulici na západní straně města.

Původní středověká brána o dvou gotických patrech byla rozšířena při výstavbě přilehlé budovy semináře o další patro pozdně renesanční podoby s klíčovými střílnami a sedlovou střechou. Až později byla doplněna dolní branou včetně výpadní branky pro pěší.

Nežárecká brána

Na počátku 19. století vznikl ještě nástavec trojúhelníkového štítku, do něhož byly umístěny ciferníky hodin. V roce 1879 byly v bráně instalovány věžní hodiny jindřichohradeckého hodináře Martina Rezka. Brána je na západní straně ozdobena kamenným reliéfem městského znaku v renesanční kartuši, vnitřní strana brány byla na konci 17. století opatřena malovanými erby Jana Jiřího Jáchyma Slavaty a jeho manželky Marie Markéty z Rappachu.

Brána je čtyřhranná čtyřpodlažní věž s přízemí a třemi patry. Klenutý průjezd tvoří průjezdnou ulici. Na vnějším průčelí brány jsou vytesány po dvou stranách portálu mohutné drážky, v nichž se pohybovala mříž uzavírající bránu.Věž má vysokou valbovou střechu. Vnější část brány se nedochovala.


Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
            web MIC Jindřichův Hradec

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)