Přes mlýnský náhon v Horažďovicích se klene barokní most

Horažďovice byly původně trhová osada povýšená na město už v roce 1293. Vedle pozůstatků gotického opevnění, zámku a dalších památek tu stojí i kamenný silniční most s nízkým polokruhovým obloukem, který pochází z první poloviny 18.století.

Most v Horažďovicích

Jeho klenba překonává mlýnský náhon v jihozápadní části města u zámku a vede tudy cesta do čtvrti Zářečí. Most se skládá se dvou částí, po jedné vede komunikace pro vozidla a po druhé komunikace pro pěší. Není jisté, zda k němu patřila i socha sv.Jana Nepomuckého z poloviny 18.století, která je dnes umístěna v novodobé kapličce při klášterním kostele.

Podle  : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz, foto archiv)