Radnice v Jeseníku má pozdně renesanční jádro

[ title]
Radnice v Jeseníku se nachází uprostřed Masarykova náměstí. Původní nevelká radnice vznikla nejspíše v už v 16.století. Na jejím místě byla vystavena pozdně renesační radnice, zachovalá v jádru stavby a pocházející z roku 1610. Již v roce 1625 vyhořela a po dalším požáru v roce 1696 byla v roce 1710 obnovena v barokní podobě, jak dokládá městský znak s tímto letopočtem v jižním průčelí. Kolem roku 1800 byla upravena v klasicistním stylu. Fasáda radnice byla upravena v novorenesančním stylu v roce 1841. Úpravy interiérů proběhly v 19. a 20. století.

Radnice v Jeseníku

Patrová radnice je stavba obdélného půdorysu, trojdílné dispozice a je průchozí vstupem na severní a jižní straně. Severní a jižní fasáda mají shodné řešení, na jižní straně je umístěn městský znak. Obě průčelí jsou pětiosá, mají situovaný vstup do střední osy, zvýrazněný portálem s rozeklaným štítem. Fasáda má lisénové členění, v přízemí je zatížena pásovou bosáží. Z hřebene valbové střechy vyrůstá ortogonální, lisénami členěná hodinová věž se čtyřmi ciferníky, s cibulovou bání a lucernou vrcholící korouhví s makovicí.

V přízemí jsou zachovány valené klenby s výsečemi, hlavní prostoru tvoří radniční síň. Schodiště do patra je klenuto valenou klenbou, v mezipatře pak klenbami křížovými. Starý sklep je zazděn, do suterénu s malým plochostropým sklípkem vede jen několik schodů.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, 2.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv a web města Jeseník)