Říp je nejpamátnější českou horou

[ title]
K hoře Říp, která tvoří výraznou dominantu Polabské nížiny, se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Říp je tak odnepaměti jedním ze základních symbolů české státnosti. Na vrcholu stojí o samotě kaple zasvěcená sv. Jiří a sv. Vojtěchu.

Rotunda na Řípu

Románská rotunda s polokruhovitou apsidou a válcovou západní věží byla roku 1126 obnovena knížetem Soběslavem I. na památku jeho vítězství nad římským císařem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje a uzavírá vývoj tohoto typu staveb v Čechách.

Interiér rotundy

Na věži jsou dvě původní sdružená románská okna se středovými sloupky. Portál a velká půlkruhová sklenutá okna pocházejí z let 1869–1881. Uvnitř rotundy je socha sv. Jiří s drakem od Bernarda Otto Seelinga z roku 1870. Nově se na výzdobě interiéru kaple významně podílel akad. sochař Stanislav Hanzík.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)
Muzejní noc v Západočeské galerii

Muzejní noc v Západočeské galerii

25.5.2019 08:00:00

Muzejní noc se koná v pátek 31. května od 15:30 do 23 hodin ve výstavní síni „13“, přednáškovém sálu a dvorku v Pražské 13, v prostoru U Zvonu, vstupním prostoru výstavní síně Masné krámy. V pá...