Svatojánský sloup tvoří dominanta náměstí v Plané

[ title]
Morový sloup v Plané u Mariánských Lázní byl  zřejmě v roce 1712 postaven nákladem plánského hejtmana, údajně po velké morové ráně. Barokní Svatojánský sloup je z roku 1712, z pískovce, od neznámého umělce snad z okruhu J. Brokofa.

Detail soklu

Sochy světců jsou kvalitní, v obvyklém ikonografickém pojetí, doplněny zajímavou balustrádou s mladším ohrazením.  Doba vzniku spojována s letopočtem 1712 vytesaným na plintu sochy sv. Barbory, další mladší datace na plintech ostatních soch se patrně vztahují k opravám.

Svatojánský sloup

Na třech nízských kamenných stupních umístěn vysoký trojboký sokl s konkávními stěnami, doplněný na nárožích mohutnými akantovými konzolami a ukončený římsou. Do stěn byly vsazeny oválné, na plechu malované obrazy. Na nárožních konzolách stojí postavy sv. Šebestiána, Floriána a Barbory v bohatě modelovaných oděvech a s příslušnými atributy. Na soklu je vsazena trojboká pyramida, ukončená korintskou hlavicí, doplněnou hlavami andělů a opatřenou závěsy. Na jeho horní desce stojí postava sv. Jana Nepomuckého v obvyklém šatě a biretu, v kontrapostu, v levici držící palmu a na pravé ruce kříž. Sousoší chrání do kruhu řešené kuželkové kamenné zábradlí.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)