Tvrz v Krásné Hoře je dominantou náměstí

[ title]
Bývalé královské město Krásná Hora je v pramenech doložena poprvé v roce 1341, kdy Jan Lucemburský obnovil jeho vysazení královnou Eliškou. Krásná Hora byla založena pod vrchem Strážník, který byl důležitým strážním místem na župní hranici. Název města je odvozen od původní činnosti, dolování antimonu a zlata (červená = krásná ruda).  Roku 1554 získal Václav Podhradský z Vlčí Hory od purkrabího Karlštejna Markvarta z Hrádku výměnou za statek Běleč ležící blíže u Karlštejna. Václav Podhradský nebo jeho nástupce  Jan Vorel z Plavče, který od něho toto hornické město koupil, byli nejspíše staviteli místní tvrze.  Po  Janu Vorlovi získal zadlužené panství Jan Novohradský z Kolovrat. Od roku 1576 patřila Krásná Hora Lobkovicům, kteří jej připojili k svěmu panství Vysoký Chlumec. V jeho popisu z roku 1623 se už tvrz v Krásné Hoře neuvádí.

Boční pohled

Tvrz ztratila funkci panského sídla a byla přestavěna na sýpku a po dalších přestavbách se dochovala dodnes. Je to poměrně velká budova na náměstí, obdélníkového půdorysu. Fasády jsou členěny omítkovým soklem, pásovou kordonovou římsou v úrovni parapetu oken druhého patra a profilovanou korunní římsou, na nárožích je pak ve štuku provedeno kvádrování. Okenní a dveřní otvory jsou opatřeny jednoduchými štukovými šambránami. Střecha je kryta pálenými taškami - bobrovkami. Z původní tvrze pravděpodobně pocházejí klenuté sklepy a zaklenuté přízemí.


Podle : Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl - Západní Čechy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)