Tvz Hamr je dominantou obce

[ title]
Budova tvrze stojí volně v areálu někdejšího hospodářského dvora ve východní části vesnice, 6km jihovýchodně od Veselí nad Lužnicí. Původně zde byl pouze hamr, zmiňovaný v roce 1395 jako majetek Petra Henzlina zvaného Hamerník u Valu(Val je sousední vesnice). Stejná situace trvala ještě v roce 1472, kdy se připomíná Mikuláš Hamerník u Valu. Po smrti dalšího majitele, Jindřicha se Sobětic, se roku 1496 již uvádí dvůr,rybníky a železný hamr. V 16.století byli držiteli statku Valovští z Úsuší. Tvrz se výslovně uvádí až při prodeji celého statku Markétě Valovské z Hodějova na Valu roku 1572. V roce 1627 za Václava Albrechta ze Svárova tvrz vyhořela, od roku 1729 byla v majetku Schwarzenbergů. Po první světové válce byl v bývalé tvrzi zřízen starobinec.

Půdorysy tvrze podle Petra Chotěbora

Mohutná dvoupatrová budova je kryta dvěma souběžnými valbovými střechami. Má obdélný půdorys se dvěma téměř stejnými trakty, z nichž jižní je starší. Pod ním jsou dochoványvaleně klenuté sklepy, přístupné půlkruhovými okosenými portály. Silnější obvodové zdivo jihovýchodního nároží lze považovat za fragment dodatečné věžové přístavby.

Okno v tvrzi

Přízemí, zvýšené nad úrověň terénu, má zčásti dochované vnitřní dělení. Některé mistnosti mají valené klenby. 1. a 2. patro byly při barokní úpravě na sýpku vnitřního dělení zcela zbaveny. V obvodových zdech jsou patrná dodatečně zazděná velká okna. Strop mezi 1. a 2. patrem je zničen.

Fasáda tvrze

Na jižním průčelí je zachován zbytek pravoúhlého okoseného ostění okna. Pod opadanou omítkou je patrná starší vrstva s malovaným okrovým kvádrováním v nároží.

Portál ve sklepení

Starší část tvrze byla původně obytným palácovým stavením se dvěma prostory v každěm podlaží. Pochází pravděpodobně z druhé poloviny 15.století. Dostavba věže je o málo mladší, přístavba druhého traktu je zřejmě renesanční.

Podle : Kol.,Encyklopedie českých tvrzí, 1.díl, A/J

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)