V Bystré nad Jizerou stojí unikátní dřevěný silniční krytý most

[ title]
Mezi Jilemnicí a Semily - v prostoru Benešov, Louková a Háje - je přes řeku Jizeru 24 metrů dlouhý, 3 metry široký a 5 metrů vysoký roubený, krytý most, dnes s krytinou z asfaltové lepenky. Původně most, který pochází z přelomu 19. a 20. století, vedl k místnímu mlýnu se služebností přechodu a přejezdu pro občany Benešova a Bystré nad Jizerou.Jeho jedinečnost je nejen ve způsobu stavby v pracovních postupech, ale také v použitém materiálu. V roce 1922 si ho nechal postavit místní mlynář Janoušek, který trval na dovozu hlavních mohutných trámů z Vítkovic v Krkonoších .

Mostovka dřevěného mostu

Most je kryt dvěma střechami s hřebeny v průniku. Konstrukčně je nesen kombinací trojúhelníkových a lichoběžníkových věšadel. Příčná střecha tedy není ozdobná - její hřeben je spojnicí dvou vysokých trojúhelníkových věšadel, jejichž obdobu jsme nikde u nás nenalezli (jen v Rakousku je podobný přes řeku Mürz v Kindbergu a přes Schwechat v Allendu v okrese Baden).

Dřevěný most v Bystré

Boční zavětrování mostu v Bystré je provedeno 8 delšími a 2 kratšími ondřejskými kříži. Všechny čtyři štíty u obou střech jsou zdobeny vyřezáváním, v bočním svislém bednění jsou u silnice Semily-Jilemnice dvě čtvercová okna k zlepšení výhledu při najíždění do hlavní komunikace. Rovněž mezi podélnými nosnými trámy pod mostovkou je 8 ondřejských křížů. Hřeben příčné střechy v průniku je o 1,5 metru vyšší než hřeben střechy podélné. Únosnost mostu je omezena na 1,5 tuny. Na vnitřní straně bednění, které sahá až pod střechu, je umístěna vývěsní deska. U mostů s tímto celoplošným bedněním jsme se obvykle - na rozdíl od Bystré - setkávali s okny nebo aspoň s průzory.

Podle : Dušan Josef,Encyklopedie mostů v Čechách , na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto Liberecký kraj)
Vydejte se za Kašpárky do Prachatic!

Vydejte se za Kašpárky do Prachatic!

20.5.2018 18:00:00

Kašpárek, či také Pimprle, příbuzný německého Hanswursta, anglického Punche, italského Pulcinelly a především vídeňského Kasperla, nesměl chybět od poloviny 19. století téměř v žádné loutkové hře...