V Kouřimi se dochovala z bran jen Pražská brána

[ title]
Kamenné opevnění města Kouřimi bylo budováno současně s výstavbou města již v polovině 13. století a na jeho stavbu osobně dohlížel dle dochovaných záznamů král Přemysl Otakar II., který ho dával v roce 1261 za vzor i ostatním královským městům. Dnešní podoba dochovaného opevnění však pochází až z jeho přestavby po polovině 15. století.

Veduta Kouřimi

Pražská brána se nachází na severní straně města v Pražské ulici. Její vznik lze datovat do druhé čtvrtiny 13.století. patrně v 15.století byla doplněna venkovním opevnění v podobě předbraní, které bylo zbořeno v roce 1836.

Pražská brána

Dodnes zachovaná věžovitá brána je trojpodlažní stavbou s průjezdem a dvěma patry. Gotické portály jsou hrotité, na západní straně jsou zachovány drážky pro padací mříž. Vnitřní klenba průjezdu je valená. Z obou stran věže jsou dochovány portály v prvním patře původně spojující věž s dvěma přilehlými úseky hradební zdi, které již byly zbořeny. Mladší, dnes již zbořené schodiště do prvního patra se nacházelo na západní straně věže, dnes je přístup možný pouze po žebříku.

Bašta opevnění

Další nedochované brány byly Kolínská brána na východní straně města, dnes se severně od ní nachází okrouhlá bašta, Malotická brána na východní straně města a Olešecká brána na západní straně města. Kromě výše zmíněných bran existovala východně od kostela Katovská fortna na jihovýchodní části opevnění.

Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách,na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)