Zámek Opočno stojí na místě bývalého hradiště

[ title]
Původní hrad byl postaven na místě hradiště, doloženého archeologickým výzkumem v roce 2011, na přelomu 13-tého a 14-tého století. Možná existoval již v roce 1359, rozhodně roku 1394. Jeho vzhled a rozměry však dosud nejsou známy. Palác pravděpodobně stával v jižní, nejvíce chráněné části, na místě současného jižního křídla. Zdá se, že zámek byl uzavřen příkopem, jehož pozdější prohlubování vytvořilo sklepení pod severním křídlem, zatímco západní příkop má být těsně vedle západní fasády domu.

Opočno podle Johanna Venuta

Další linie obrany na severní a západní straně se zdají existovat. V roce 1425 byl hrad dobyt husity . Zachovaná okrouhlá vodní věž (tzv. Žalář) byla součástí vnějšího bailey. V roce 1527 je dokumentováno, že zadní část hradu byla stažena a rekonstruována; v této fázi pocházejí základy současného západního křídla a jihozápadního sklepa.

Arkády na nádvoří

Vilém Trčka z Lípy, který provedl cestu do Itálie v roce 1551, měl severní a západní arkádové renesanční křídla nového venkovského domu postavený po italských příkladech z let 1560-7. Byl proveden také opravy venkovních budov (pivovarů a stájí) a rekonstrukce komplexu pokračovala od roku 1567 s doplněním původního pohřebního kostela Nejsvětější Trojice. V roce 1602 měl Jan Rudolf Trčka v nadmořské výšce Zlatého potoka nebo Goldbachu (jihozápadně od domu zmíněný v roce 1589, rozšířen v roce 1617) vystavěn nad areálovou rezervací a založil zde zahradu, všude na mohutném nábřeží. V roce 1636 byl v bývalém příkopu vedle letního pavilonu, který byl spojen s domem skrytou chodbou, vybudován dům s míčkami (později změněn na sýpku). Po vraždě Adama Erdmana Trčku (společně s Albrechtem z Valdštejna) v Chebu v roce 1634 a smrti svého otce ve stejném roce zemřely rodiny Trčků v mužské řadě.

Nádvoří zámku

Opočno bylo zabaveno a předalo důstojníkovi císařské armády Rudolfovi Colloredo von Walsee. Požár v domě v šedesátých letech minulého století byl znamením změn pod Hieronymous Colloredo von Walsee, jehož hlavní částí byla stavba jižního křídla (připomínajícího renesanční křídlo); nová střecha; přestavba fasád na jejich současný vzhled a snižování věže s hodinami nad severním křídlem. Dům skončil jako trojkřídlá dvoupodlažní arkádová budova s krátkými křídly nad údolím Zlatého potoka, ke které směřovala pravděpodobně jednopodlažní arkáda a spodní křídlo. Je pravděpodobné, že se na rekonstrukci podílel generální stavitel Colloredo Nicolo Rossi a v roce 1709, 1710 a 1712 byly zaznamenány návštěvy Giovanni Battista Alliprandiho; kaple sv. Anny na jihovýchodním křídle je jeho dílem.

Zámecká knihovna

Východní spojovací křídlo bylo pravděpodobně odstraněno v tomto období a fasády bočních křídel obdržely barokní klenby. Od roku 1716-20 Giorgio (Jiří) Quadroni přidal administrativní budovu na severozápadním rohu komplexu (před pivovarem). Na konci 18-tého století se objevil nový dům přízemních správců, postavený mezi pivovarem a severním bočním křídlem domu, před věží. Od roku 1807 byla údolí Zlatého potoka přestavěna jako krajinný park pod Rudolfem Josefem Colloredo-Mansfeldem. Kromě změn v přízemí bylo na spodku údolí vytvořeno nové uspořádání s rybníky a malými vodopády, které jsou propojeny malými cestami s romantickým schodištěm a mosty, čínským pavilonem a bláznovstvím.

Zámecká obrazárna

V renesanční zahradě severně od letního pavilonu (nově neoklasicistního) se také objevil skleník (v současnosti kavárna) a značná oranžerie. Drobné neoklasické změny se také odehrály v domě a v přední části. V roce 1858 byla jízdárna přestavěna. Od roku 1864-75 změnil park Johann Liehm (zejména údolí Rudolfa). Zdi, která zavírá východní stranu nádvoří, byla během důkladné rekonstrukce domu odstraněna v roce 1878 a zde byla vytvořena výhledová terasa. V roce 1895 byla do Opočna z Prahy přinesena mimořádně cenná a velká rodinná malířská galerie. Původně se vyvíjela od konce 18. století století na zámku Döbling u Vídně (část sbírek byla restituována po roce 1989 a odvezena).

Ložnice

V roce 1897 byla znovu vystavena novorenesanční fasáda domu s míčovými hrami. Interiéry byly předělán a nově zařízené v prvním desetiletí 20-tého století (s použitím dřívější renesančního a barokního nábytku z dalších objektů ). Kamenná věž a spojovací křídlo s karetní místností na jihozápadním rohu byly také změněny, vedle ní se objevila neorenesanční prohlídková lodžie . Od roku 1974-82 proběhla renovace fasád budov.

Podle : Karel Kuča a kol, web NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)