Zámek v Brandýse nad Labem sloužil císařům Habsburské dynastie

Zámek v Brandýse nad Labem patří k nejvýznamnějším renesančním památkám Čech. Zámek býval letním a loveckým zámkem panovníků a je pevně propojen s českými dějinami.V průběhu staletí jej navštívili všichni císaři Habsburské dynastie.

Původní gotický hrad ze 14.století, který se stal v roce 1547 stal majetkem české královské komory a loveckým sídlem císaře Ferdinanda I. Významní umělci dvorského okruhu, jako například Matteo Borgorelli, Paolo della Stella či Hans Tirol, byli autory renesanční přestavby, která zámku přinesla i skvostnou sgrafitovou výzdobu. Město Brandýs nad Labem bylo v roce 1581 povýšeno na královské komorní město, neboť zámek si velmi oblíbil císař Rudolf II. Často sem zajížděl, užíval nádherné zahrady, pořádal hony a hostil významné osobnosti - mezi jinými to byl i dánský hvězdář Tycho Brahe.

Historická veduta Brandýsa nad Labem

Často na zámku pobýval též císař Ferdinand III., který se v době třicetileté války zasloužil o navrácení uloupeného staroboleslavského Paladia.a lovem do Brandýsa zajížděl i císař Karel VI. s celým dvorem. Marie Terezie se tu seznámila se svým budoucím chotěm Františkem Štěpánem Lotrinským a odtud vyjížděla do Prahy ke královské korunovaci. Císař František I. měl na zámku v Brandýse svůj hlavní stan v době napoleonských válek a přijal zde roku 1813 ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III. k jednání spojenců před vítěznou bitvou u Lipska.

Nádvoří zámku

Od poloviny 19.století zámek patřil rodině Toskánských Habsburků. Syn posldního toskánského velkovévody Leopolda II. arcivévoda Ludvík Salvátor, ve své době významný cestovatel a vědec, zde soustředil obsáhlé, cenné sbírky ze svých cest. Posledním majitelem zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie Karel I. Rakouský.

Pohled přes zámecký příkop

V zámku je celoročně otevřena historická expozice v původních císařských pokojích, Toskánská knihovna a vojenská historická expozice císařské kavalerie.

Podle : Prášek Justin Václav, Brandejs nad Labem, město, panství i okres, I-II
            Vlček Pavel, Encyklopedie českých zámků
            Informační tabule u zámku

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)