Žatecká brána je jedinou dochovanou branou v Lounech

[ title]
Žatecká brána v Lounech byla postavena již ve 13.století. V polovině 15.století se skládala z vnitřní části a předbraní. V roce 1490 došlo k opravě vyhořelé části věže brány, tehdy byly vystavěny ve věži schody.Vnější část v podobě barbakánu byla vystavěna v roce 1500, jak je to uvedeno v jedné ze tří latinských sentencí vytesaných na průčelí. Nešlo o bránu v pravém slova smyslu – ta stávala poněkud východněji v Žatecké ulici; doba jejího zničení není známa. Dnešní Žatecká brána tvořila její předbraní a nebyla opatřena cimbuřím, nýbrž až do roku 1841 prkenným podsebitím.

Žatecká brána

Vnitřní a střední část brány, které tvořily dvě průjezdní věže, jsou dnes zaniklé. Zachovalý barbakán byl stavebně upraven v roce 1842, ochuzený pak při opravě v roce 1931 a četné kamenické detaily.

Pohled z města

Barbakán jako jediná zachovaná část brány, se dělí na průjezd s bočním průchodem s bočním průchodem pro pěší a dvoupatrovou část budící dojem obvyklé věže. V prvním patře věže se nachází podélná krytá chodba s okénky do čelní a vnitřní strany. Vstup do této části je z bočního domu schodištěm. Celek je zakončen dlátkovou střechou, uprostřed střechy ve vysunutá věžička.


Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)