Zvonice u kostela Nejsvětější Trojice je přední památkou české pozdní gotiky

[ title]
Hřbitovní zvonice u kostela Nejsvětější Trojice vznikla na konci 16. století. Zvonice je ideální šestiboké vzpěradlové konstrukce a tektonické architektury, stupňovitá s otevřeným zvonovým patrem. V roce 1599 byla upravena pro nový, největší zvon. Celkově nese 3 původní zvony – nejstarší Marie z roku 1587 a dva zvony z roku 1599 (větší Ježíš a menší Josef od rakovnického zvonaře Flemíka).

Zvonice u kostela Nejsvětější Trojice

Kolem dřevěné zvonice stojí hrázděná obvodová zídka, druhotně omítnutá, o průměru 8 metrů. Konstrukce zvonice je vzpěradlová, stupňovitá, s otevřeným zvonovým patrem. Je považována za nejcennější pozdně gotickou zvonici v České republice, která nemá podle odborníků obdobu ani v evropském měřítku.

Podle : Kuča Karel, České, moravské a slezské zvonice

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)