Zvonice u kostela sv. Jakuba Většího v Libiši tvoří s kostelem unikátní gotický celek

[ title]
Na severním konci vsi Libiš  v  okresu Mělník, na kraji mýtického lužního lesa, leží jedinečný gotický areál ohrazeného kostela sv.Jakuba Většího s dřevěnou  zvonicí. Jsou zde dva zvony – větší zvon je z roku 1549, menší z druhé poloviny 15. století.

Zvonice v Libiši

Zvonice v Libiši je cenným dokladem proměny proporcí českých dřevěných zvonic z 16.století od věžovité formy k výrazně horizontální hmotě.  Délka zvonice v Libiši  je již větší než její výška.

Pohled od kostela

Zvonice byla postavena v 16. století, kdy už nebylo potřeba, aby věž nesoucí zvony plnila i funkci strážní a obrannou, proto všeobecně dochází k radikálnímu snížení výšky těchto staveb. Lbišská zvonice je  obdélná stupňovitá stavba se vzpěradlovou konstrukcí.  Vzpěradlová konstrukce zvonice  nese zvony a zárověň tvoří i základ obvodového pláště zvonice. Zvoní se z dřevěné plošiny vysoko nad zemí.

Podle : Karel Kuča: České, moravské a slezské zvonice

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)