Dřevěná krytá lávka u Českého Krumlova je stará 200 let

[ title]
Naše nejdelší krytá dřevěná lávka s neobvyklým půdorysem ve tvaru písmene L o délce přes 100 metrů se nalézá proti proudu Vltavy na českokrumlovském předměstí Nové Spolí. Krytá lávka zvaná "rechle" sloužila k zadržování splavovaného dříví (plavení a počítání vorů; obdobnou funkci mívala i lávka v Lenoře) a její stáří je již téměř 200 let.

Dnes je využívána jak pro místní komunikaci, tak pro vodovodní řad. Lávka prošla řadou úprav a nedávno i zásadní rekonstrukcí (1986-1987), takže její technický stav je dobrý. Při rekonstrukci byly ovšem použity nejen tradiční dřevěné prvky, ale i ocelové nosníky ve tvaru písmene I, nad nimiž je soubor věšadel a valbová šindelová stříška. (Obdobnou rekonstrukcí s ocelovými prvky prošly rovněž lávky či mosty v Chebu, Pekle, Novém Městě nad Metují aj.) Její bednění sahá do dvou třetin výšky (2,7 metru), když celkem je rechle vysoká 4,1 metru, 2,7 metru široká a 110 metrů dlouhá. V Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí je v depozitáři její několikametrový model od Josefa Kolaji.

Dřevěná lávka U Rechlí

Dřevěná krytá lávka U Rechlí spojuje českokrumlovská předměstí Nové Spolí a Plešivec. Je to jedna z nejdelších krytých lávek z konce 18. století na našem území. Je cenným příkladem řemeslné zručnosti a estetického cítění našich předků. I přes několikeré opravy a rekonstrukce si zachovala původní historickou a technickou vypovídací hodnotu díla. I přes její technický původ velmi dobře zapadá do prostředí a je významných krajinotvorným prvkem.

Podle : web NPÚ
           Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ a archiv)