Hrad Chřenovice u Sázavy byl šlechtického založení

Zřícenina gotického hradu Chřenovice ze 13. století se nachází u řeky Sázavy nedaleko městečka Ledeč nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod. Hrad byl postaven v letech 1289–1318 a jeho zakladatelem byl zřejmě Léva z Janovic.

Bergfrit

Na hradě poté sídlil rytířský rod z Chřenovic, jehož nejznámějším představitelem byl Milota z Chřenovic, který byl zvolen v roce 1421 na čáslavském husitském sněmu do zemské vlády. Z dalších majitelů je znám kutnohorský měšťan Kunrát Náz, jenž hrad koupil roku 1474. Posledními majiteli Chřenovic se stali pánové z Říčan, kteří hrad připojili k ledečskému panství. Hrad zpustl v 16.století. Zbytky hradu byly zplanýrovány při novodobé úpravě na taneční parket.

Půdorys hradu podle Dobroslavy Menclové

Dispozice hradu byla zhruba trojúhelná. Na šíjové straně ho opevňoval zdvojený příkop. V čele hradu stojí okrouhlý, do obvodové hradby vevázaný bergfrit. V hradbě, která byla opatřena cimbuřím se stříškami ukončenými zuby, se u paty věže nacházela vstupní brána. V dalším stavebním vývoji došlo k přeložení vstupu k severovýchodní straně, kde byl hrad zajištěn parkánem. Palác, na vnější straně patrně opatřený čtverhranou věžicí, se nacházel ve východním nároží.

Zřícenina v 19.století

Nad skalce pod hradem stála čtverhraná předsunutá bašta, pravděpodobně pozdně gotická. První fáze hradu patřila bergfritovému typu, k další pozdně gotické přestavbě došlo v polovině 15.století.

Bašta podle Augusta Sedláčka

Na nádvoří byly nalezeny podkovy, hroty šípů, perla velikosti lískového ořechu, nádoba s pražskými groši.

Hrad Dobronice využívali jezuité jako letní rezidenci


Podle : Durdík Tomáš, Encyklopedie českých hradů
            Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, východní Čechy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)