Hrad Janštejn měl extrémně štíhlý bergfrit

Zřícenina hradu Janštejn leží asi 12 km od Třeště a počátky hradu jsou pro nedostatek pramenů nejasné. Jisté je, že vznikl kolem roku 1315, když se počalo tvořit počátecké panství, původně náležející k Moravě. Štepán z Březnice prodal v r. 1358 Janštejn s městečkem Počátkami a s jiným zbožím markraběti Janovi. Markrabě Jošt udělil toto zboží lénem Ondřeji z Meziříčí, jehož dědici Jan a Jaroslav, synové Jana z Meziříčí, prodali v r. 1383 hrad Janštejn, Novou Ves, Panské Dubenky, díl Jihlávky a dvůr pod hradem Jindřichu z Hradce.

Půdorys hradu podle Miroslava Plačka

Hrad byl patrně rozbořen za husitských válek, kdy v okolí zanikla řada vesnic a osad. Nedaleko Janštejna, u Horních Dubenek, porazil 7. listopadu 1423 Menhard z Hradce oddíl táborského vojska vedený Janem Hvězdou z Vícemilic. V místech, kde se bojovalo, se dodnes nacházejí zbraně a podkovy. Skrovné zbytky hradu, dolní část okrouhlé věže a pozůstatek hradby, jsou v odlehlé lesnaté krajině u Horních Dubenek.

Střep bergfritu hradu Janštejn

Pozůstatky hradu nejsou schopné datování vzniku hradu objasnit, neboť se nedochovaly žádné zařaditelné detaily. Na konci uměle přitesaného skaliska stojí fragment okrouhlé věže, která je svým průměrem 4.7m raritou mezi hradními bergfrity. Na vedlejší skále se nacházejí zbytky zaobleného zdiva, snad druhé věže. S jejich spojnicí je rovnoběžně mírně zalomený palác. Tyto tři objekty jsou spojeny hradbou uzavírající nevelké nádvoří. Celek ze tří stran obíhá komunikačně využitý parkán s hranolovou, patrně studniční věží. Na přístupné jihozápadní straně chrání hrad příkop a val.

Mimořádně zajímavé jsou teréní náznaky dvora, jehož ohradní zdi se připojují k hradu na severu. Obsahoval několik stavení, po nichž se dochovaly prohlubně. I přes absenci příkopu fungoval jako předhradí.

Podle : Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava
             Plaček Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)