Hrad Zubštejn patřil k nejvýznamnějším sídlům rodu pánů z Pernštejna

[ title]
Zřícenina hradu Zubštejn stojí na protáhlém vrcholu osamělého kopce nad Pivonicemi v okrese Žďár nad Sázavou. Hrad pod jménem Lápis-Kámen- se připomíná roku 1348, kdy byl pobořen. Roku 1351 ho již jako Zubrštejn získal markrabě Jan Jindřich. Mezi ojedinělými nálezy se zatím nenašel materiál ze 13.století a ze souvislostí a dispozice se dá soudit na založení hradu na přelomu 13.a 14.století. Těžká poškození musely přinést husitské války, neboť roku 1437 se uvádí jako hradiště, tedy místo zpustlého hradu. Avšak Pernštejnové hrad obnovili a ještě v roce 1482 na něm sídlil Jimran z Pernštejna. Okolo roku 1500 byl asi ještě opevněn dolní ohradou  a zanikl nejspíše opuštěním až hlouběji v 16.století.

Hrad Zubštejn

Rozsáhlá dispozice hradu postupně narůstala po dobu dvou století, až dosáhla délky 275m a plochy 1,7ha. Vstup do velkého předhradí je pod sklanatým pahorkem, který se mění v hřeben, který chrání předhradí z východní strany. Na pahorku jsou zbytky zdiva uzavírajícího ovál připojený ke skalnímu bloku. Pokud objekt vznikl časově před předhradím, jedná se o předsunuté opevnění, jinak o předhradní akropoli.

Pohled na hradní jádro

Most ke hradu vedl ze zvýšené plošiny ohrazené zdí kladenou na sucho do zděného úzkého předmostí, k němuž je na západě připojená zděná terasa.

Půdorys hradu Zubštejn

Od předmostí vybíhalo opevnění, které tvořilo okruh kolem jádra. Má podobu valu trapézového průřezu s kamenným obložením a jsou v něm dvě oblé bašty. V západní části této dolní ohrady jsou pozůstatky budov a nedávno vyčistěná cisterna.

Hradní palác

Jádro hradu stojí na podlouhlém skalnatém hřbetu, který přetínají dva příkopy vylámané do skály. V čele stojí polovina štítové věže s průjezdem v přízemí a klenutou místností s arkýřem, snad kaple, v patře. Dobře zachovalý je podsklepený patrový palác, do něhož byly částečně vloženy valené lomené klenby. Další palác uzavíral nádvoří na jihu.

Podle : Plaček Miroslav, Ilustovaná encyklopedie moravských hradů

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)