Jeden z prvních renesančních kostelů postavených severně od Alp stojí v Brandýse nad Labem

[ title]
V Brandýse nad Labem ležícím 22 km severovýchodně od Prahy se nachází renesanční kostel Obrácení sv.Pavla. Kostel stojí asi 100 m severovýchodně od Masarykova náměstí.V letech  1541 – 1542 kostel Obrácení sv. Pavla   postavil v renesančním stylu Arnošt Krajíř z Krajku, aby kostel sloužil sboru jednoty bratrské, ke které se Arnošt Krajíř veřejně hlásil. Stavbu kostela provedl Matteo Borgorelli. Stavba je jedna z prvních renesančních kostelních staveb postavených severně od Alp.

Když po roce 1547 císař Ferdinand I. zkonfiskoval Brandýs nad Labem, byl kostel jednotě bratrské odebrán a předán utrakvistické církvi.V době náboženské tolerance, kolem roku 1600, opět kostel spravoval bratrský kazatel. Po bitvě na Bílé hoře byli členové jednoty bratrské definitivně vypovězeni z Čech a při kostele bylo zřízeno katolické děkanství.

V sedmdesátých letech 16. století probíhaly opravy kostela a tehdy byla odděleně od kostela postavena věž. Nynější barokní věž ale pochází z poloviny 18. století, kdy byl barokně přestavěn celý kostel. Stavební úpravy proběhly také na počátku 20. století. Při těchto úpravách byl osazen nový pseudogotický portál na průčelí kostela.

Kostel Obrácení sv. Pavla je obdélníkový trojlodní chrám s polokruhovým presbytářem. Původně se do něho vstupovalo barokní předsíní, na kterou navazuje trojlodí.Trojlodí je rozděleno třemi páry hranolových pilířů. Hlavní loď je zaklenuta valenou klenbou s lunetami, boční lodě křížovými hřebínkovými klenbami.


Zařízení kostela je převážně v rokokovém stylu, pocházející z druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář a kazatelnu se sochou Dobrého pastýře na stříšce vytvořil kolem roku 1770 neznámý pražský  řezbář.Po stranách oltáře jsou umístěny sochy sv. Vojtěcha a sv.Prokopa, českých patronů. V bočních lodích jsou oltáře Sv Petra a Pavla a sv.Jana Nepomuckého. V severní boční je oltář sv.Anny, oltář Panny Marie, dále pak oltář sv.Václava u levého pilíře a u pravého pilíře jsou oltáře čtrnácti sv.pomocníků a oltář sv.Kříže.Cínová křtitelnice byla zhotovena roku 1786. Za povšimnutí stojí i najstarší náhrobek z červeného mramoru z roku 1564 zasazený do zdi.

Podle: Kol.Umělecké památky Čech A/J
          Informační tabule u kostela

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)


Nad Humpolcem se vypíná hrad Orlík

Nad Humpolcem se vypíná hrad Orlík

15.6.2021 08:00:00

Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14.století. Spojitost vznika hradu s důlní činností v okolí není nijak doložena. První písemná zpráva, která by se mohla vztahovat k hradu Humpolci, poch...