Kostel sv.Gotharda v Brozanech má hned čtyři stavební slohy

Kostel sv.Gotharda v Brozanech původně románský, z 2.čtvrtiny 13. století, přestavěný v 2. pólovině 14. století, upravován v 16. století. Kostel je  podélný Jednolodní s polygonálním presbytářem s opěráky ze 14. století. V presbytáři je žebrová gotická klenba na příporách a konzolách s jehlancovými i figurálními hlavicemi. Zevně na opěrných pilířích jsou štíty i plastické masky. Při severozápadním nároží stojí hranolová věž, při severním boku lodi je křtící kaple z 2. póloviny 13. století, křtící kaple má křížovou klenbu s klínovými žebry. Při jižním boku renesanční hranolová věž se vstupní předsíní, při severním boku presbytáře novější sakristie. Na jižní vstupní věži jsou renesanční portály a několik sošek.

Věže kostela

Zápádní věž je románská z kvádříkového zdiva stejně jako zdivo lodi, na jižní straně obdélníkový  portálek s konzolovým nadpražím, uvnitř zazděný portálek na tribunu. Zdivo lodi je  románské, štíty renesační z 2. poloviny 16. století, uvnitř  pozdně renesanční valená klenba s nízkými hřebínky, v zápádni části je  kruchta na sloupcích, nad triumfálním  obloukem je freska z roku 1770.

  • Kostel v roce 1863

Jsou zde k vidění nástěnné malby jak figurální, tak i kruhové medailony na špaletách oken z poloviny 14. století. Stojí zde křtitelnice z konce 16. století znázorňující Boží hrob v Jeruzalémě. Je darem Jiřího z Vřesovic, který se zúčastnil křižáckých výprav do Palestiny. Původní nádržka na svěcenou vodu byla vyměněna v roce 1664.

Půdorys kostela

Úchvatný je kamenný hlavní oltář z roku 1571, tedy z období renesance, který je připisován Jobstovi z Pirny stejně jako dva boční renesanční kamenné oltáře z druhé poloviny 16. století i dva kamenné renesanční epitafy v z roku 1573 a z konce 16. století. Na nich jsou sloupové edikuly a v nástavci reliéfní portréty rodin zesnulých.  Vedle hlavního oltáře je vidě pozdně gotický sanktuář s kamenným rámem ve tvaru oslího hřbetu a mřížovanými dvířky. V kostelní lodi je pískovcová renesanční kazatelna z 2.poloviny 16. století. Jde o polygamové řečniště s piastry na dříko s paletovými motivy.

Hlava při východní straně vítězného oblouku

Na stěnách lodi jsou renesanční náhrobní desky s figurálními reliéfy patřící členům rodu Vřesovců. Epitaf Zikmunda Brozanského z Vřesovic připomíná muže, který se zasloužil o zvelebení obce a především o přestavbu staré tvrze. Také další epitafy jsou věnovány příslušníkům rodu Vřesovců. Není divu. Tento rod držel Brozany s tvrzí celých devadesát devět roků.  U vchodu do kostela stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1726, která dříve stála na náměstí.

Tvrz Brozany nechali postavit mělničtí proboštové

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech A/J. Svazek I.
             František Beneš: Brozany v Litoměřicku
             web města Brozany

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv a web Brozany)