Kostel sv.Klimenta stojí na starověkém hradišti

[ title]
Obec Lštění postupně vznikala v místě, kde prý původně stávala starořímská osada Lescenaum, kde vojáci římských legií střežili obchodní cestu z Římské říše k Severnímu moři.Historicky nejstarší jsou zbytky hradiště na skalnatém ostrohu nad obcí s pozdějším kostelíkem, který zůstal dodnes zachován díky mnoha přestavbám.

Výrazný ostroh, na tři strany spadající strmými svahy, si vyhlédli staří Slované, pravděpodobně kouřimší Zličané, kteří tady v 1. polovině 9. stol. vybudovalí pevné hradiště Lščen či Leščen (Lštění). Po nich je užívali Slavníkovci. Od 11. stol. zde bylo sídlo přemyslovské hradní správy s dvorcem kastelána, připomínané v r. 1055 kronikářem Kosmou. O rok později tady byla uvězněna švagrová vládnoucího knížete Spytihněva a choť pozdějšího prvního českého krále Vratislava, Marie. Vratislav byl tehdy nucen uprchnout před zlobou svého bratra do Uher a to tak narychlo, že ani nestačil vzít s sebou manželku, pobývající v Olomouci. Jak se lze dočíst ve starých letopisech, v zajetí na Lščenu nakládal kastelán Matiš s Marií velmi hrubě a nedůstojně. Když byla později na přímluvu biskupa Šebíře propuštěna na svobodu, následkům útrap cestou na Moravu podlehla.

Kostel sv.Klimenta

Hradiště Lštění bylo jednou z pevností obklopujících původní přemyslovský státeček ve středních Čechách (Mělník, Stará Boleslav, Lštění, Tetín, Libušín a Budeč). Součástí dvorců či akropolí hradišť se staly i kostely. Ze všech knížecích rodů křesťanství přijali pouze Přemyslovci, a kostelní stavby se proto objevují jen na hradištích jimi založených či dobytých. Hradiště Lštění o rozloze 4,3 ha, rozdělené na předhradí a akropoli, bylo na všech stranách chráněno mohutnými valy, dnes již z větší části zaniklými. Z dnešního pohledu bychom prostředí hradiště nepovažovali za nijak luxusní sídlo. Jedinou kamennou architekturu představoval drobný kostelík, knížecím palácem byl prostý přízemní srub.

Gotický portál

O starobylosti kostela svědčí i zasvěcení sv. Klimentu. Na přilehlém hřbitově se pohřbívalo již v mladší době hradištní. Kdy a za jakých okolností hradiště zaniklo, není známo. Snad to bylo někdy počátkem 13. stol., kdy tento již přežilý typ opevněného sídla začaly nahrazovat kamenné hrady. Lštění dosáhlo nejvěšího rozkvětu v XVI. století, kdy mělo statut městečka. Dnešní stavba je sice barokní z roku 1703, její základy jsou však ještě románské. Při rekonstrukci v letech 1972 - 1973 byl v severní stěně kostela objeven a odhalen gotický lomený portál. Na každého návštěvníka Hradiště zanechá hluboký dojem daleký výhled do krajiny.

Podle webu obce Lštění

(lh,turistickelisty.cz,foto web obce Lštění)