Kostel sv. Martina stojí osamělý uprostřed polí

[ title]
Pozdně románský kostel sv.Martina v Kozojedech pochází z  konce 12. století, poprvé písemně doložený v roce 1225, snad postaven na místě někdejšího pohanského obětiště. Z původního románského zdiva se dochovala na východní straně polokruhová apsida presbytáře.

Kostel od východu


Ve 14. století byla apsida zpevněna gotickými opěráky a na severní straně lodi byla přistavěna gotická kaple, dnes sakristie. V roce 1769 byla postavena barokní předsíň, byla zvětšena původní románská okna a také nově zaklenuta dříve plochostropá loď kostela. V roce 1872 byl kostel vydlážděn dnešní dlažbou a v roce 1886 nahrazena starší kruchta současnou.

Půdorys kostela sv.Martina

Jednolodní obdélný kostel s apsidou na půdorysu protaženého půlkruhu, zevně opatřenou opěráky. V západním průčelí stojí hranolová věž s bedněním v nejvyšším patře. Apsida je sklenuta konchou, loď valenou barokní klenbou. V sakristii se dochovala kamenná gotická menza, dokládající původní účel této prostory (kaple).

Uprostřed zahrad a vinic stojí osamělý kostelík


Vnitřní zařízení je nevýrazné, především z 18. století. Hlavní oltář pochází z roku 1872. Ve věži je zavěšen zvon sv. Klementa z roku 1577 od zvonaře Brikcího z Cinperka.

Podle : Poche E. a kol. Umělecké památky Čech P/Š 3.díl
            Podlaha Antonín, Posvátná místa království českého

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)