Kostel sv. Petra a Pavla má klenbu, která je evropskou raritou

[ title]
Kostel sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou byl založen kolem roku 1400. V 16. století za vlády Jana Buriana Ledečského z Říčan a Zdeňka Meziříčského z Lomnice byla postavena věž a také se přestavovala loď. Před rokem 1534 byla vestavěna renesanční kruchta a roku 1554 byla zaklenuta loď. Před rokem 1730 byl znovu barokně opravován. Další opravy následovaly koncem 19. století a roku 1931 a 1960.

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel je jednolodní pozdně gotická stavba s obdélnou lodí a polygonálním presbytářem a sakristií. Presbytář a severní boční kaple Panny Marie jsou gotické z doby kolem roku 1400. Při severní straně lodi je kaple, u jižní stěny přiléhá hranolová věž. Presbytář je zaklenut křížovou klenbou se žebry, okna jsou hrotitá s plaménkovými kružbami. V severní stěně je gotické sanktuarium s původní kovanou mříží. Loď je zaklenuta pozdně gotickou valenou klenbou s dekorativními žebry z pálené hlíny. Evropskou raritou je síťová klenba lodi, která nemá nosný, ale pouze dekorativní účel. Zhotovili jí ledečští hrnčíři v 16. století,v době největšího rozkvětu hrnčířského řemesla ve městě. Renesanční kruchta je na západní straně nesena sloupy s arkádami. Klenba lodi, ostění oken a parapet kruchty vyzdoben renesančními malbami z roku 1554 s erby Ledečských pánů a jejich příbuzných, nápisy a ornamenty.

Půdorys kostela

Hlavní pseudogotický oltář od Josefa Mockera z roku 1883 byl nahrazen v roce 1960 příčným břevnem s vyřezávanou sochou Ježíše Krista na kříži, boční oltáře barokní jsou z roku 1773, stejně jako kazatelna a zpovědnice. Na oltáři Panny Marie v boční kapli je gotická soška z doby kolem 1420. Na stěnách kněžiště visí obraz sv. Petra a Pavla ze staršího oltáře a obraz P. Marie z druhé poloviny 17. století s donátory. Pozdně gotická křtitelnice je z roku 1518. Na severní stěně lodi je náhrobek Zdeňka Meziříčského z Lomnice (1566), v jižní předsíni dva renesanční náhrobky. erby Ledečských pánů a jejich příbuzných. Za pozornost stojí též cínová křtitelnice ve tvaru obráceného zvonu z roku 1518.

Klenba kostela

Jednou ze zajímavostí kostela jsou „hlavičky“ na konzolách v presbytáři. Vrcholně gotické žebroví presbytáře je na dvou místech proti sobě ukončeno konzolami s pozoruhodnými obličeji. Velikost obličeje na konzole je přibližně 20–30 centimetrů. Při pohledu směrem od obětního stolu se obličej po pravé straně usmívá a obličej naproti (na levé straně) se mračí. Přesný výraz hlaviček je plně viditelný pouze při jejich bodovém nasvícení. Hlavně výraz hlavičky symbolizující radost není při současném osvětlení kostela zřetelný.

Pohled do lodi

Další z pozoruhodností děkanského kostela sv. Petra a Pavla je železný kruh umístěný vpravo od portálu postranního vchodu pod věží. Jedná se nejspíše o tzv. kostelní pranýř, které byly ve středověku velmi často umísťovány vedle vchodu do kostela. Ke kostelnímu pranýři byly přivazovány „padlé“ dívky za účelem pokání. Tento kruh o průměru 10 centimetrů je pevně ukotven ve zdi přibližně 130 centimetrů nad zemí. Vzhledem k tomu, že okolí kostela v Ledči bylo proti současnému stavu asi o třicet centimetrů pod současnou úrovní dlažby, byl tento pranýř umístěn ve výšce nejspíše kolem 160 – 180 centimetrů. V Ledči byl tento kruh zasazen do zdi nejspíše v 16. století při výstavbě chrámu. Na barokních sakrálních stavbách ale tyto pranýře již téměř nenajdeme. Počátkem 17. století totiž přestává být dávání na pranýř aktuální a většina těchto kruhů ze zdí kostelů mizí.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.svazek
           Pleva František, Ledeč nad Sázavou - Dějiny města. Ledeč nad Sázavou
           Zdechovský Tomáš, Zajímavé architektonické detaily ledečského děkanského kostela


(lh,turistickelisty.cz,foto archiv a město Ledeč n/Sázavou)