Kostel sv.Vavřince zaujme svoji unikátní freskovou výzdobou

[ title]
Kostel sv.Vavřince na Nižším Hrádku v Brandýse nad Labem byl původně kostelem vesnice Hrádek, která tu existovala dříve než město Brandýs. Vesnici Hrádek rozděloval vinořský potok Chobot na dvě části, Nižší a Vyšší Hrádek.  Kostel byl postaven pravděpodobně koncem 13.století, poprvé uváděn v písemných pramenech roku 1367 jako farní kostel města Brandýs.

Interiér kostela

Kostel byl kolem první poloviny 14.století opravován, má unikátní freskovou výzdobu, zajímavý je tzv.mlynářský cyklus, kde rodina donátora vzdává hold patronce mlynářů sv.Kateřině. K další výzdobě patří mariánský cyklus na severní stěně kostela. Další zvláštností kostelíku je dnes již prakticky neexistující nástěnný obraz na severní stěně fasády presbytáře, na němž byl pravděpodobně zobrazen Kristus v mandorle.  

Tzv.mlynářský cyklus

Kostel je jednolodní, obdélný se čtvercovým presbytářem s opěráky v nároží, presbytář je zaklenut křížovou klenbou bez žeber, loď je plochostropá. Triumfální oblouk je hrotivý zkosený. U vnější zdi kostela jsou postaveny náhrobní kameny, to je důkaz, že kostel sloužil jako hřbitovní. Hřbitov i kostela byl zrušen roku 1785, kostel prodán v dražbě a sloužil jako sýpka, tělocvična , skladiště apod. Teprve v roce 1927 byl opraven a sloužil jako kolumbárium. Dnes patří církvi husitské a není přístupný.

Náhrobek před kostelem

Kostel sv.Vavřince je významnou ukázkou vesnické gotické architektury a díky své freskové výzdobě, jež předznamenává dobu Karla Iv., se řadí mezi významné architektonické památky na českém území.

Jeden z prvních renesančních kostelů postavených severně od Alp stojí v Brandýse nad Labem


Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J
           Antonín Podlaha, Eduard Šittler,Soupis památek historických v politickém okresu  Karlínském
           J. V. Prášek,Brandejs nad Labem – město, panství i okres, 1. díl


(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)