Kostel sv.Vojtěcha v Počaplech je mistrovským dílem K.I.Dientzenhofera

[ title]
Kostel sv.Vojtěcha v Počaplech na břehu Labe je barokním skvostem Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Počaply leží na někdejším benediktinském statku Hrdly a patřily k nejstarším fundacím Břevnovského kláštera. Původně zde stával již ve 12.století kamenný kostelík zasvěcený sv.Kříži a později sv.Vojtěchu. Procházela zde stará cesta od Prahy, Slaného, Budyně a Doksan směrem k Litoměřicím.

Koslel od východu

O výstavbě nového kostela se začalo jednat v roce 1724, po průzkumu původní stavby K.I.Dienzehoferem. Realizace stavby proběhla v následujících třech letech, kostel byl vysvěcen v roce 1726, ale úplně dokončen až následujícího roku.

Pohled do lodi kostela

Interiér kostela zaujme harmonickým uspořádáním špičkového barokního stylu. K lodi o půdorysu čtverce s konkávně vydutými stěnami a nikami v konvexních okosených rozích přiléhá na západní straně příčně oválná předsíň a na východní straně stejně utvářený presbytář. Věž před západním průčelím působí dojmem přestavby starší věže. K presbytáři na střední ose je připojena čtvercová sakristie.Klenby jsou baldachýnové.

Hlavní oltář

Hlavnímu oltáři vévodí obraz od Františka Lichtenreitera z Prahy -  sv.Vojtěch se vrací z Itálie a přivádí s sebou benediktiny, se kterými chce založit klášter v Praze. Nad ním je obraz sv.Markéty, patronky břevnovského kostela. Iluzivní malbu pozadí hlavního oltáře vytvořil F.Kutschera z Litoměřic. Andělé na hlavním oltáři mají v rukou atributy mučednické smrti sv.Vojtěcha, pádlo a oštěp. Postranní oltáře jsou zasvěceny Ukřižování Páně a sv.Benediktovi.

Podle : Kol.,Umelecké památky Čech P/Š 3.díl
            Kol., Kilián Ignác Dientzehofer a umělci jeho okruhu

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)