Kostel v Novém Sedlišti čeká na svou záchranu

[ title]
Kostel Nejsvětější Trojice stojí na návrší nad vsí Nové Sedliště v okrese Tachov, byl vybudován na místě starší svatyně v roce 1581 na náklad rytíře J.Tuchera ze Šoberova pro protestanty. Za třicetileté války byl kostel i vesnice vypáleny. Kostel byl obnoven až na konci 18.století v barokním slohu jako prostá jednolodní stavba.

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel je jednolodní, obdélný s bočními rizality a rovně uzavřený zužujícím se presbytářem s konkávními bočními stěnami. V kostele se zachovalo barokní a klasicistní vybavení, které je zdevastované. Kostel měl zřejmě věž, která byla v 19. století odbourána. V interiéru jsou kromě zdevastovaného inventáře heraldické náhrobky rytířské rodiny Tucherů umístěné pod kruchtou. Oltář byl pozdně klasicistní z první poloviny 19.století s pozdně barokním obrazem Nejsvětější Trojice.

Interiér kostela

V současné době probíhají záchranné práce, objekt dostává novou střechu. Objekt je nepřístupný.

Kostel ve Starém Sedlišti je zasvěcen sv.Prokopovi a Oldřichovi

Podle : Procházka Zdeněk, historicko-turistický průvodce Český les 2. Tachovska
            Kol., Umělecké památky Čech K/O,2.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)