Most v Náměšti nad Oslavou se nazývá malým moravským Karlovým mostem

[ title]
V jihozápadní části Moravy ve Znojemské pahorkatině leží na Oslavě malebné město Náměšť.Barokní most přes řeku Oslavu dal postavit majitel náměšťského panství hrabě Václav Adrian z Enckenwirtu v roce 1737 na místě staršího mostu, strženého povodní.  Most je postaven z kamene a z cihel, má sedm půlkruhových oblouků, je dlouhý 32m a široký 7metrů. Sedm let po svém dokončení v roce 1744 byl most vyzdoben 20 barokními sochami, které pohledově umocňují jedinečnost této stavby.

Most v Náměšti nad Oslavou

Osm soch je dílem Josefa Winterhaltera, Brokofova žáka, a jeho dílny, další plastiky vytvořil Alexandr Jelínek z Kosmonos. Právě díky tomuto početnému souboru barokních plastik bývá náměšťský most někdy nazýván "malým moravským Karlovým mostem". Sochy - směrem od města na návodní straně - archanděl Gabriel, sv. Florián, sv. Kajetán, sv. František z Assisi, sv. Jan Nepomucký, sv. Anna, sv. Jáchym, sv. Ondřej, sv. Leopold a archanděl Michael; na druhé straně pak archanděl Rafael, sv. Filip, sv. Neri, sv. František z Pauly, sv. Petr, sv. Pavel, sv. Terezie z Avily, sv. Cecilie, sv. Vavřinec, sv. Václav a anděl od Nebeské brány.

Most v Náměšti nad Oslavou

Náměšťský most, těžce poškozený povodní v roce 1812, býval ohrožován za tání ledu krami, které bylo dokonce nutné často odstřelovat. Po mostě přejíždělo až 800 těžkých vozidel denně, během vojenských cvičení a válečných let se mu nevyhnuly ani tanky. Teprve v 80. letech 20. století byl ve městě konečně vybudován moderní železobetonový most, který vlastně vzácnou historickou památku zachránil. Ta byla vážně ohrožena také na sklonku 2. světové války, když německá armáda most podminovala čtyřmi padesátikilovými leteckými bombami. Čtyři náměšťští odvážlivci však odpalovací dráty přestřihli a bomby odkutáleli do blízkého objektu.

Barokní most přes Brtničku najdete v Brtnici


Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)