Most ve Štěchovicích dokumentuje vysokou úroveň předválečného mostního stavitelství

Železobetonový most Dr. Eduarda Beneše byl postaven v letech 1937-1939 firmou ing. J. Kindla podle projektu architekta Miloslava Klementa. Náklady činily asi 3 400 000 tehdejších korun. Jedná se o první mostní stavbu u nás, která má dva duté betonové oblouky.

Z technického hlediska je most tvořený dvěma dutými železobetonovými parabolickými oblouky, navzájem propojených šesti příčnými ztužidly (rozpěrami). Každý oblouk při výšce téměř 12 m nese na čtrnácti ocelových táhlech s roztečí 6 m mezilehlou vydutou (stoupání směrem ke středu mostu činí cca 5%) mostovku o šířce 9,2m. Jejími nosnými prvky je celkem šest spodních podélníků (žeber) – jsou propojeny vždy v místě zavěšení táhel. Původně byla vozovka špalíková, dnes je pochopitelně živičná (asfaltová).

Most ve Štěchovicích

Na svou dobu bylo unikátní rozpětí mostu – Vltavu překonával jediným polem (tedy železobetonovým obloukem) o délce 113,8 metru. Celková délka stavby (včetně krajních ramp) činí 141 m. Šlo o unikát i na evropské poměry. Projektování i výstavbě byla věnována velká pozornost. Jako příklad lze uvést nejvyšší dosaženou krychelnou pevnost betonu – 678 kg/cm2. Nepokulhávalo ani estetické provedení mostu – „vrozená“ elegance a lehkost parabolických oblouků byla ještě zvýrazněna vpadlinami bočních stěn – rozměrově sladěnými se svislými táhly.

Na obloucích o výšce 12 m je na 2 x 14 táhlech zavěšena vydutá mostovka. Elegantní štěchovický most dokumentuje vysokou úroveň předválečného mostního stavitelství. Jeho oblouk má rozpětí 113,8 m (tehdy nejvíc v Československu). Spojuje Štěchovice a Brunšov na místě historického přívozu. Od roku 1965 je památkově chráněn. Poslední větší oprava mostu proběhla v roce 1995.

Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
             web městyse Štěchovice


(lh,turistickelisty,cz,foto arciv a Encyklopedie mostů)