Na bájemi opředeném místě Tetín stával středověký hrad

[ title]

Tetín je místo prastaré, svázané s pověstmi z dob nejranější české státnosti, se nachází přibližně 2 km jihovýchodně od města Beroun. K pozůstatkům středověkého hradu, stojícího na odpradávna osídleném místě, vede ze železniční stanice Beroun modrá turistická značka.

Na místě nynějších pozůstatků středověkého hradu Tetín kdysi, nejpozději v 10. století, stávalo slovanské hradiště. Pověst vypráví o majitelce „hradu“ Tetě, dceři knížete Kroka. Dle Kosmovy kroniky zde sídlila vdova po přemyslovském knížeti Bořivojovi, první česká kněžna Ludmila, která byla úkladně zavražděna na příkaz své snachy Drahomíry dne 15. září 921 za nejasných okolností právě na Tetíně. Ludmila byla babička knížete Václava a pozdější svatá patronka země české.

V 11. a 12. století na hradišti sídlili úředníci, spravující Podbrdský kraj. Tetín byl správním centrem knížecích statků na Podbrdsku, zvaných tehdy souhrnně Tetínská župa. Na počátku 13. století však hradiště zaniká.

Kamenný hrad  byl vybudován na opyši tetínské ostrožny okolo poloviny 13. století, jako manské sídlo rodu pánů z Tetína. Faktickým majitelem hradu byl však král, královští lovčí z rodu pánů z Tetína jej měli, stejně jako roku 1321 připomínaný královský lovčí Štěpán z Tetína - synovec přemyslovského levobočka probošta Jana Volka, pouze v manském držení.


Od Štěpánových dědiců získal hrad Karel IV. a Tetínské panství bylo připojeno ke Karlštejnskému. Manské sídlo královského lovčího bylo přeneseno taktéž na Karlštejn a hrad Tetín zpustl. Je také možné, že příčinou zániku hradu mohla být nějaká pramenně nepodložená bojová akce.

Staveniště hradu bylo oproti hradišti, jež se rozprostíralo v místech dnešní obce, položeno poněkud níže, zato však na konci srázného ostrohu nad pravým břehem řeky Berounky. Přístupová cesta od kostela sv. Kateřiny ke hradu pozvolna klesala až k šíjovému příkopu, který vymezoval plochu hradiště na západ. Na ostatních stranách hrad chránily vysoké prudké svahy. Hrad z doby okolo pol. 13. stol. byl jednodílný. Měl půdorys zhruba lichoběžníku s delšími stranami na západě a východě, směrem k jihozápadu se zužujícího. Uprostřed nádvoří byla vyhloubena studna. Jedinou budovu hradu představoval trojprostorový palác v nejchráněnější poloze na severovýchodě, který byl ve druhé stavební fázi, někdy na konci 13. stol., doplněn o delší křídlo na severozápadě, čímž získal půdorys zhruba písmene "L". Věž v době vzniku hrad Tetín neměl, ta vznikla až při přestavbě na konci 13. stol., když se ke staršímu jádru na západ a severozápad přimklo trojúhelníkové předhradí. Zmíněnou věží byla brána na západě, do níž ústil most přes šíjový příkop a z níž vzápětí vedl další most nad úrovní předhradí do průjezdu přízemím nového palácového křídla. Hradba předhradí, zbudovaná technikou opus spicatum (klasová vazba), byla nad šíjovým příkopem zdvojená, čímž se na vstupní straně vytvořil další obranný prvek – parkán.

Zbytky hradu byly zčásti poničeny v 19. století při těžbě vápence.

Hrad je volně přístupný.

Podle Tomáše Durdíka Encyklopedie českých hradů

   (lh,turistické listy, foto archiv)