Pod Kněží Horou stojí most na suchu

[ title]
Mezi Katovicemi a Horažďovicemi se nalézají osady Dolní a Horní Poříčí. Tzv. Žižkův most se dnes nachází nad zasypaným korytem Březovského potoka, jehož tok byl v roce 1934 přeložen. Most má rozpětí asi 4 metry, vyznačené rampy jsou po celé jeho délce opatřeny opěrnými zdmi.

Most na suchu

Místní pověst vypráví, že tudy táhl Žižka k obléhání Rabí a právě tehdy dal příkaz most postavit. Nicméně stavba vznikla později, pravděpodobně v 17. století jako část spojení mezi Strakonicemi a Horažďovicemi. "Zapomenutý" most pak našel a informace o něm zveřejnil ing. I. Hruban z Brna. Most se nalézá před Kněží Horou, nedaleko soutoku Březovského potoka s Otavou.

Most u Prostiboře je významnou technickou památkou z 18.století

Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)