Radnice v Sušici je jedna z největších radnic v Čechách

Velká radnice v Sušici stojí uprostřed severní části Náměstí Svobody a byla postavena již v pozdním středověku. Dokladem je dolní část radniční věže a také zpráva, že po požáru města v roce 1464 byl pořízen nový věžní orloj od mistra Ostružníka. Po dalších požárech byla v roce 1592 z iniciativy primase Mistra Adama Rozacína z Kašperku vystavěna nová renesační radnice s věží. Ke vzniku současné radnice došlo po požáru města v roce 1707.  Městská obec vykoupila několik domů uprostřed náměstí mezi nimiž byl i starý rathaus a v roce 1720 nechala domy zbořit a v letech 1720-21 nechala postavit novou radnici. Budova radnice sloužila nejrůznějším účelům: podle dobových záznamů se tam nacházely dvě sýpky na obilí, v roce 1850 bylo v severním křídle zbudováno také vězení, prostory radnice byly pronajaty městské spořitelně, své zázemí zde má i městské muzeum.

Průčelí radnice s věží

Dvoupatrová renesanční čtyřkřídlá radnice s přístupnou 30,5 metrů vysokou vyhlídkovou věží a původním dvorem ve svém jižním průčelí je pětiosou stavbu. Průčelí je charakteristické dělícími římsami, nárožní bosáží a rustikou přízemní části. Do čela předstupující mohutná čtyřhranná věž tvoří v přízemní části vstup do radnice. Nachází se zde renesační portál se dvěma sloupy po stranách  a římsou. Vstup doplňuje městský znak. Průjezd směřoval do někdejšího radničního dvora. Ve vestibulu radnice , je umístěna jedna z nejstarších památek Sušice. Je to kamenná deska s latinským nápisem, která byla původně zasazená ve zdi Klášterní brány (zbořené roku 1856). Český překlad latinského textu zní: „ Roku 1322 Jan První, český a polský král a kníže lucemburský, syn Jindřicha, císaře římského, vzorného křesťana, tuto obec dal obehnati hradbou; kteréhožto vznešeného krále a jeho potomků věčná památka budíž na nebesích. Amen.“

Radnice v Sušici

Radniční věž je pětipatrová, první patro sloužilo jako radniční kaple, z níž byla při úpravách odhalena původní klenba. Do dalších podlaží směřuje dřevěné schodiště. Nejvyšší 5.patro je moderně upravená místnost, která sloužila kdysi jako světnička městského hlásného. Věž je zakončena helmovitou bání a lucernou a špicí.

Radnice ve Velvarech je renesančně-barokní stavba

Na levém nároží radnice je k vidění zvonek Planýř, který sloužil k ohlašování požárů. Poslední rozsáhlou rekonstrukcí radnice prošla na začátku 21. století, kdy proběhla modernizace vnitřních prostor, bylo zastřešeno vnitřní nádvoří radnice, vybudován výtah a podkrovní výstavní prostory.


Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech,Moravy a Slezska, 2.díl
             web města Sušice

(lh,turistickelity.cz,foto archiv)