Radnici v Kolíně zdobí malby Adolfa Liebschera

[ title]
Radnice v Kolíně se nachází v severozápadním rohu severní strany Karlova náměstí. Pro novou radnici zakoupila městská obec gotický dům na náměstí od knížete Minsterberského, jiné zdroje uvádějí od Jana Dobřenského z Dobřenic. Dům byl přestavěn na radnici. K dalším stavebním úpravám došlo v 16. a v 18.století v renesančním slohu a poté barokním slohu. Další úpravy radnice byly klasicistní. V roce 1884 zakoupila obec vedlejší dům a radnici zvětšila. Současná podoba radnice je z roku 1887 ve stylu novorenesance podle návrhu architekta Jana Vejrycha, jehož dílem je zejména kompozice průčelí.

Husitská vojska pod vedením Prokopa Holého dobývají Kolín

Hlavní průčelí vyšší části budovy zdobí kromě sgrafitové bosáže pět maleb od Adolfa Liebschera, představující výjevy z dějin města: Přemysl Otakar II. dohlíží na stavbu hradeb, Karel IV. pokládá základní kámen k přestavbě chrámu sv. Bartoloměje, Husitská vojska pod vedením Prokopa Holého dobývají Kolín, Král Václav IV. potvrzuje Kolínu privilegia, Drancování Kolína Švédy za třicetileté války. Průčelí vrcholí hranolovou věží, na jejímž štítu jsou alegorické sochy Síly a Moudrosti od Josefa Maudera a Liebscherovy malby na měděném plechu představující české krále Přemysla Otakara II. a Jiřího z Poděbrad.

Severní stěna radnice

Severní (zadní) stěna budovy z lomového zdiva, viditelná z radničního dvora a pocházející z původní stavby, je prolomena hrotitými okny a portály někdejší pavlače. Štít východního traktu nese sochu rytíře Rolanda od Vlasty Amorta, která symbolizuje městská práva. Na konzole na nároží rizalitu je osazena alegorická socha Spravedlnosti od Ludwiga Wurzela.

Alegorická socha Spravedlnosti od Ludwiga Wurzela

Radnice je s oběma budovami ve svém průčelí osmiosou stavbou, přičemž došlo k jejich vzhledovému sloučení novorenesančními sgrafity. Obě budovy mají sedlové střechy. levá část je zmíněnou historickou radnicí a je až do úrovně třetího patra ve svém jádru gotická, pravá budova je dvoupatrová. Přízemí radnice jsou zaklenuty křížovými a plackovými klenbami.

Radniční štít

Čtyřramenné schodiště je charakteristické mramorovými sloupy a tepaným zábradlím. Sněmovní sál,dnes slouží jako obřadní síň, v prvním patře je vybavena pseudorenesančním nábytkem a malovaným stropem z roku 1899, doplněná bustou Františka Palackého z bílého kararského mramoru od Antonína Poppa z roku 1900. Západní stěnu zdobí velkolepý impresionistický triptych z roku 1914 „Kolín ve třech denních dobách“ od kolínského rodáka Václava Radimského.

Král Václav IV. potvrzuje Kolínu privilegia

Součástí radnice je i vnitřní dvůr s dochovanými fragmenty gotické stavby na zadní severní stěně. Součástí celého komplexu jsou i radniční členité sklepy, zaklenuté převážně valenými klenbami.

Radnice v Načeradci je spojena s věží opevnění kostela

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 2.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)