Silniční most v Kouřimi je technickou památkou 19.století

Most přes říčku Kouřimku (Vavřinecký potok) je postavený z kamenného lomového zdiva. Na obou koncích na most navazují dlouhé nájezdní rampy. Vlastní přemostění má tři půlkruhové oblouky o rozpětí 6,35 metru.

Kouřimský most

Na východním konci mostu je ještě jeden užší segmentový inundační oblouk, na západní straně je rampa prolomena šikmým průchodem se segmentovým záklenkem. Pilíře mostu mají oválný půdorys, nad nimi je zdivo členěno příložkami. Most byl postaven patrně ve druhé polovině 19. století a jeho předchůdcem byla dřevěná lávka na třech pilířích. V 90. letech 20. století byl most příkladně citlivě obnoven.

Podle: Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


(lh,turistickelisty.cz,foto Encyklopedie mostů)