Svinecká brána je nejzachovalejší a nejpěknější branou Třeboně

[ title]
Svinecká brána v Třeboni kdysi také zvaná Tmavá se nachází jižně od Masarykova náměstí mezi ulicí Petra Voka a Trocnovským náměstím. Jejím předchůdcem ve stejném místě byla již zaniklá tzv. Stará brána. Ta je písemně doložena k roku 1379.

Svinecká brána

Brána byla nově upravena v letech 1575-27 Štěpánkem Netolickým. Výstavbou Novohradské brány se stala vnitřní branou. Nová renesační brána byla vystavena v letech 1562-69. Její obnovená sgrafita jsou datována rokem 1571. Do původního vzhledu byla obnovena švarcenberskou správou v roce 1938. Brána mimo průjezd není přístupná veřejnosti.

Pohled z centra

Brána představuje samostatné podlouhlé dvoupatrové stavení. Původně dvě části stavby byly propojeny až v pozdější době. Severní věž tvořila součást hlavní hradební linie a jižní byla v ose mladšího venkovního opevnění. Západní strana brány v celé délce neobsahuje žádná okna s vyjímkou jednoho ve druhém patře jižní části. Ucelená výzdoba této stěny psaníčkovými sgrafity z období renesance a mírně hrotité vstupní portály obou stran naznačují původní gotickou dispozici o dvou částech, změněnou v renesanční době.

Prújezd Svineckou branou

Čelní jižní portál naznačuje vpadlinu pro padací most, dokládající, že se v čele brány nacházel příkop. Průčelí brány je v prvním a druhém patře členěno dvojicí oken. V obloučkovitém štítě se nachází klíčová střílna. Přízemí tvoří bohatě členěné ostění již zmíněného portálu. Průjezd je zaklenut valenou klenbou. Bylo možné ho uzavřít třemi rozdílnými uzávěrami. Protilehlým severním portálem se vchází do vnitřního města. Rovněž toto průčelí obsahuje obloučkovitý štít, zde kryjící druhé patro opatřené dvěma malými okénky. V prvním patře se nachází dvojice oken. Obě brány svírají tupý úhel. Zachovalé střílny dodnes mají z venkovní strany kamenná ostění.

Novohradská brána v Třeboni je dílem Štěpánka Netolického

Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)