Východní bránu v Jaroměři zdobí jezdecká socha sv.Václava

[ title]
Východní brána v Jaroměři se nazývala též Horská či Náchodská. Vznikla při východním zúženém konci náměstí a pochází z doby vzniku města. Patrně již od samého počátku byla dvoudílnou branou.

Pohled z náměstí

Vnitřní brána sloužila od období baroka i jako kostelní zvonice. Před ní se nacházela ještě vnější, brána v podobě věže, která se v roce 1653 nazývala Panna. K boku brány přiléhala městská věž, která se v roce  1753 zřítila. Brána s věží Pannou byla zbořena  v roce 1820 při rozšiřování úzké komunikace k náměstí. Přestavěná věž vnitřní brány je zachovaná do dnešní doby a tvoří vstup na východní stranu náměstí.

Městský znak

Východní brána je třípatrová stavba s valeně klenutým průjezdem. Oblouková venkovní ostění jsou zakončena vystupujícími klenáky. V úrovni prvního patra se nachází ozdobný kamenný reliéf městského znaku z roku 1707. Je umístěn v bíle orámovaném čtyřhranu, patrně jde o zbytek rámu pro zvednutý padací most. Z protilehlé strany je hluboká nika s jezdeckou sochou sv.Václava. Obě strany věže mají v druhém patře po jednom menším okénku, ve třetím patře jsou okna větší. Brána je zakončena stanovou střechou s ústřední věžičkou s lucernou a špicí s makovicí. Po jižní straně věže je novodobý půchod pro pěší.

Jezdecká socha sv.Václava

Zaniklé předbraní stávalo v dnešní Havlíčkově ulici, směřující k východu. Jeho bok chránila zaniklá městská kostelní věž, přistavěná ke kostelu sv.Mikuláše. V čele tohoto komplexu stávala zmíněná věž Panna. Ta byla pouze jednopatrovou stavbou s dlátkovou střechou. Její pozůstatek byl nalezen v roce 1997 v podobě masivního základového zdiva. V jejím čele se nacházel padací most přes vodní příkop.

Mariánský sloup v Jaroměři je dílem Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny


Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)