Klášter a hospic svatého Bernarda

[ title]

Hospic du Grand St Bernard se nachází ve Švýcarsku ve výšce 2469 m na Velkém St Bernard Pass v Alpách. Hranice s Itálií jsou jen pár set metrů na jih.

První hospic nebo klášter zde byl postaven v 9. století, kolem roku 812-820. Byl zničen vpádem Saracenů v polovině 10. století, pravděpodobně v roce 940, kdy také obsadili Saint-Maurice. Okolo roku 1050 sv. Bernard z Mentonu, arcijakon z Aosty, založil pro cestující přes průsmyk hospic, který později získal jeho jméno (původně byl nazván po sv. Mikuláši). První textová zmínka o klášteru je v dokumentu z roku 1125. Hospic byl podřízen pod jurisdikci biskupa Siona, prefektáře a hraběte Valais, což vysvětluje, proč je nyní na švýcarském území.

Psí plemeno St Bernard bylo vytvořeno v hospici z kříženců, pravděpodobně těch psů, které nabízely rodiny ve Valais. První zmínka o plemeni pochází z roku 1709. Původně to byly strážní psy pro hospic, než se následně staly horskými záchrannými psy. St Bernardové byli speciálně chováni a cvičeni pro úlohu záchrany lidí v horách, protože byli dostatečně silní k tomu, aby prošly hlubokým sněhem a měli schopnost vyhledat ztracené cestovatele. Prvním důkazem, že psi byli v klášteře chováni, jsou dva obrazy z roku 1690 od Salvatora Rosy.

Klášter sv. Bernarda v roce 1920


Psi jsou často zobrazováni, jak nesou malou nádobu brandy zavěšenou na krku, aby oživili cestovatele. Nejslavnější byl pes zvaný Barry. Za dvanáct let zachránil život čtyřiceti lidem. Jeho horlivost byla neúnavná. Kdykoli byla hora obklopena mlhou a sněhem, vypravil se do hledání ztracených cestujících. Byl zvyklý běhat a štěkat, dokud neztrácel dech, a často se ocitl na těch nejnebezpečnějších místech. Když zjistil, že jeho síla není dostačující k tomu, aby sám ze sněhu vytáhl ztracené lidi, běžel zpátky do kláštera pro pomoc mnichů. Po jeho smrti byla jeho kůže vycpaná a je vystavena v městském muzeu. Malou láhev, v níž nosil oživující likér pro zoufalé cestující, které našel mezi horami, má stále zavěšenou na krku.

Poslední zaznamenaná záchrana člověka jedním z psů chovaných v hospicu byla v roce 1955.

                                                                                                                        
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


První botanická zahrada v Praze

První botanická zahrada v Praze

22.5.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...

První botanická zahrada v Praze

První botanická zahrada v Praze

27.4.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...

Říčanský hrad

Říčanský hrad

10.4.2020 10:00:00

V blízkém okolí Prahy jsou čtyři zříceniny hradů. Nejbližší je Nový hrádek, sídlo krále Václava IV. na samém obvodu Velké Prahy v Krčském lese. Pak je to hrad v Říčanech, zajímavý Jenštejn a Okoř....

Hrad Pernštejn

Hrad Pernštejn

7.4.2020 10:00:00

Gotický hrad Pernštejn z poloviny 13. století, patřící k nejvýznamnějším moravským hradům, leží čtvrt hodiny na západ od Nedvědic, severozápadně od Brna, na úzké ostrožně, která souvisí na západ ...

Okoř

Okoř

4.4.2020 10:00:00

V širokém údolí Zákolanského potoka necelých 15 km severozápadně od centra hlavního města Prahy, nedaleko obcí Čičovic a Čičoviček, jejichž okolí je známé svými rozmanitými archeologickými nálezy...