Nejmenší slezské město

[ title]
Žulová (do 5. února 1948 Frýdberk, německy Friedberg) je město na západě Českého Slezska, v severozápadní části okresu Jeseník.

Nad vtokem říčky Šlipy, která ve svém horním toku tvoří malebné peřeje, do Vidnavy leží toto nejmenší slezské město velmi starého původu. Okolí je prostoupeno mramorem a žulou, proto většina lidí se zde živila kamenickým průmyslem. Kolem města je řada velkých lomů, v městečku bývaly brusírny kamene a odborná kamenická škola.

Kostel s hradní věží v Žulové

Na naší fotografii z roku 1932 nevelké čtvercové náměstí vroubí přízemní a jednopatrové domky, uprostřed stojí jednoduchá, vkusná statue P. Marie, socha na oblém sloupu, obklopená kamennou balustrádou.

Podivuhodnou stavbou je farní kostel; stojí na ostrohu uprostřed hřbitova, je obehnán hlubokým příkopem, přes nějž vede most. Je zbudován na základech starého hradu, založeného v dávných dobách. Zůstala mocná okrouhlá věž z lomového kamene s úzkými střílnovými okénky, na ní je přistavěna hranatá věžička, krytá helmou. Věží je prolomen vchod do kostela, opírajícího se o věž.  Je to jedinečná stavba toho druhu, kde původní věže hradu použito bylo při stavbě kostela. Hradní nádvoří stalo se hřbitovem. V této podobě slouží kostel dodnes a jedná se o zajímavou raritu. Kostel včetně hradní věže je chráněn jako kulturní památka ČR.

Původ hradu neznáme. R. 1358 získal jej vratislavský biskup a přestavěl jej. Ve válkách zanikl, až r. 1588 byl znovu postaven. R. 1657 shořelo město i hrad, který zůstal zříceninou, až jej dostalo město a k věži přistavělo kostel.

Jinou starou památkou je kamenný most pocházející z doby založení města. Z pradávných časů jsou „Venušiny poháry" (Venusnapla), prohlubeniny v žulových balvanech (jako jsou „Vírové hrnce" v pohoří Žaltmanu v Čechách). Nad městem na návrší zvedá se poutní kostelík, který dodával obrazu města malebný rázu.
                                                                                                                     
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Nepomuk

Nepomuk

18.7.2017 10:00:00

Nepomuk leží v jihovýchodní části Plzeňského kraje, ve vzdálenosti 35 km od Plzně a 25 km od Klatov. Nepomuk, v jehož pozadí se zdvihá vrch se známým zámkem Zelená Hora a vysoko vztyčené pásy nedal...

Zámek Bučovice

Zámek Bučovice

15.7.2017 13:11:38

Dominanta města Bučovic se řadí k nejskvostnějším památkám renesančního slohu na Moravě a připomíná živé masivnější, ale stejné malebné arkády zámku v Jindřichově Hradci. Zámek Bučovice byl postave...

Rožmberská bašta před sto lety

Rožmberská bašta před sto lety

5.6.2017 10:00:00

U největšího českého rybníka Rožmberka, jehož vodní plocha měří 489 ha a celková katastrální výměra je 719 ha, je zajímavá stavba. Je to Rožmberská bašta. Jdeme-li po hrázi tohoto krále rybníků, zp...

Titanic

Titanic

29.4.2017 10:00:00

Od potopení Titanicu uplynulo již 105 let. 14. dubna 1912 v 23:40 se parník srazil s ledovcem. Po necelých třech hodinách, nad ránem 15. dubna v 02:20, klesl ke dnu. Zahynulo kolem 1 500 cestující...