Nejmenší slezské město

[ title]
Žulová (do 5. února 1948 Frýdberk, německy Friedberg) je město na západě Českého Slezska, v severozápadní části okresu Jeseník.

Nad vtokem říčky Šlipy, která ve svém horním toku tvoří malebné peřeje, do Vidnavy leží toto nejmenší slezské město velmi starého původu. Okolí je prostoupeno mramorem a žulou, proto většina lidí se zde živila kamenickým průmyslem. Kolem města je řada velkých lomů, v městečku bývaly brusírny kamene a odborná kamenická škola.

Kostel s hradní věží v Žulové

Na naší fotografii z roku 1932 nevelké čtvercové náměstí vroubí přízemní a jednopatrové domky, uprostřed stojí jednoduchá, vkusná statue P. Marie, socha na oblém sloupu, obklopená kamennou balustrádou.

Podivuhodnou stavbou je farní kostel; stojí na ostrohu uprostřed hřbitova, je obehnán hlubokým příkopem, přes nějž vede most. Je zbudován na základech starého hradu, založeného v dávných dobách. Zůstala mocná okrouhlá věž z lomového kamene s úzkými střílnovými okénky, na ní je přistavěna hranatá věžička, krytá helmou. Věží je prolomen vchod do kostela, opírajícího se o věž.  Je to jedinečná stavba toho druhu, kde původní věže hradu použito bylo při stavbě kostela. Hradní nádvoří stalo se hřbitovem. V této podobě slouží kostel dodnes a jedná se o zajímavou raritu. Kostel včetně hradní věže je chráněn jako kulturní památka ČR.

Původ hradu neznáme. R. 1358 získal jej vratislavský biskup a přestavěl jej. Ve válkách zanikl, až r. 1588 byl znovu postaven. R. 1657 shořelo město i hrad, který zůstal zříceninou, až jej dostalo město a k věži přistavělo kostel.

Jinou starou památkou je kamenný most pocházející z doby založení města. Z pradávných časů jsou „Venušiny poháry" (Venusnapla), prohlubeniny v žulových balvanech (jako jsou „Vírové hrnce" v pohoří Žaltmanu v Čechách). Nad městem na návrší zvedá se poutní kostelík, který dodával obrazu města malebný rázu.
                                                                                                                     
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Václavské náměstí v roce 1928

Václavské náměstí v roce 1928

14.10.2017 10:00:00

Asi bychom nespočítali, kolikrát se měnil vzhled Václavského náměstí v Praze. Také na příští rok plánuje radnice v Praze nové velké úpravy, určitě nebudou poslední, které toto náměstí zažije.Na fot...

Park a usedlost Cibulka

Park a usedlost Cibulka

11.10.2017 10:00:00

V části Prahy 5, zvané Košíře se nachází stará usedlost Cibulka. Dnes je tato usedlost, včetně přilehlého parku bohužel ve velmi zanedbaném stavu. Je to velká škoda, protože má velmi bohatou histor...

Hrad Kost v roce 1927

Hrad Kost v roce 1927

8.10.2017 10:00:00

Hrad Kost je považován za jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v České republice. Postavil jej někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka na skalním ostrohu uprostřed tří údolí, původně jen jako...

Zámek Choltice a tvrz Svojšice

Zámek Choltice a tvrz Svojšice

29.9.2017 10:00:00

Barokní zámek Choltice leží ve stejnojmenném městyse, 7,5 km od Přelouče. Na přelomu 13. a 14. století zde vznikla tvrz, poprvé písemně doložená roku 1379. Roku 1542 ji získal slezský šlechtic Jiř...

Vynález automobilového vlaku

Vynález automobilového vlaku

21.9.2017 10:00:00

V roce 1905 spatřila světlo světa novinka v dopravě - automobilový vlak. Při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, se osvědčil tak dobře, že podobné pokusy byly konány také jinde. ...

Cestováni našich předků

Cestováni našich předků

1.9.2017 10:00:00

Cestování je pro nás v dnešní době naprostou samozřejmostí. Dnes se rozhodneme a zítra už jsme na druhé straně Evropy, v Americe, Japonsku, prostě kde chceme. Takové možnosti ale před sto lety vůbe...