Nejmenší slezské město

[ title]
Žulová (do 5. února 1948 Frýdberk, německy Friedberg) je město na západě Českého Slezska, v severozápadní části okresu Jeseník.

Nad vtokem říčky Šlipy, která ve svém horním toku tvoří malebné peřeje, do Vidnavy leží toto nejmenší slezské město velmi starého původu. Okolí je prostoupeno mramorem a žulou, proto většina lidí se zde živila kamenickým průmyslem. Kolem města je řada velkých lomů, v městečku bývaly brusírny kamene a odborná kamenická škola.

Kostel s hradní věží v Žulové

Na naší fotografii z roku 1932 nevelké čtvercové náměstí vroubí přízemní a jednopatrové domky, uprostřed stojí jednoduchá, vkusná statue P. Marie, socha na oblém sloupu, obklopená kamennou balustrádou.

Podivuhodnou stavbou je farní kostel; stojí na ostrohu uprostřed hřbitova, je obehnán hlubokým příkopem, přes nějž vede most. Je zbudován na základech starého hradu, založeného v dávných dobách. Zůstala mocná okrouhlá věž z lomového kamene s úzkými střílnovými okénky, na ní je přistavěna hranatá věžička, krytá helmou. Věží je prolomen vchod do kostela, opírajícího se o věž.  Je to jedinečná stavba toho druhu, kde původní věže hradu použito bylo při stavbě kostela. Hradní nádvoří stalo se hřbitovem. V této podobě slouží kostel dodnes a jedná se o zajímavou raritu. Kostel včetně hradní věže je chráněn jako kulturní památka ČR.

Původ hradu neznáme. R. 1358 získal jej vratislavský biskup a přestavěl jej. Ve válkách zanikl, až r. 1588 byl znovu postaven. R. 1657 shořelo město i hrad, který zůstal zříceninou, až jej dostalo město a k věži přistavělo kostel.

Jinou starou památkou je kamenný most pocházející z doby založení města. Z pradávných časů jsou „Venušiny poháry" (Venusnapla), prohlubeniny v žulových balvanech (jako jsou „Vírové hrnce" v pohoří Žaltmanu v Čechách). Nad městem na návrší zvedá se poutní kostelík, který dodával obrazu města malebný rázu.
                                                                                                                     
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Vynález automobilového vlaku

Vynález automobilového vlaku

21.9.2017 10:00:00

V roce 1905 spatřila světlo světa novinka v dopravě - automobilový vlak. Při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, se osvědčil tak dobře, že podobné pokusy byly konány také jinde. ...

Cestováni našich předků

Cestováni našich předků

1.9.2017 10:00:00

Cestování je pro nás v dnešní době naprostou samozřejmostí. Dnes se rozhodneme a zítra už jsme na druhé straně Evropy, v Americe, Japonsku, prostě kde chceme. Takové možnosti ale před sto lety vůbe...

Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou

29.8.2017 10:00:00

Obec ve Středočeském kraji, okrese Beroun, asi 30 km JZ od Prahy a necelých 5 km východně od Berouna, ležící v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras patří společně s Karlštejnem a starodávným ...

Bucharova stezka

Bucharova stezka

26.8.2017 10:00:00

Krkonošská turistická trasa spojující město Jilemnice a pramen Labe nesla původní označení Cesta přes tři kopce a byla vystavěna jilemnickým odborem klubu českých turistů na popud Jana Buchara (185...

České Budějovice

České Budějovice

23.8.2017 10:00:00

Fotografie z posledního desetiletí devatenáctého století nám nabízí pro nás nezvyklý pohled na toto největší jihočeské město, ležící v rozsáhlé rovině při ústí Malše do Vltavy. České Budějovice nec...

Divoká Orlice

Divoká Orlice

20.8.2017 10:00:00

Půvabný kout je ten kraj kolem Orlic ve Východních Čechách. Jak vypadalo údolí Divoké Orlice, která je jednou ze dvou zdrojnic řeky Orlice, na přelomu devatenáctého a dvacátého století, vidíme na n...