Rožmberská bašta před sto lety

[ title]
U největšího českého rybníka Rožmberka, jehož vodní plocha měří 489 ha a celková katastrální výměra je 719 ha, je zajímavá stavba. Je to Rožmberská bašta. Jdeme-li po hrázi tohoto krále rybníků, zpevněné staletými duby, po níž vede krásná cesta s velkolepými výhledy na rozlité vodní zrcadlo, přijdeme ke splavu, jímž vytéká Lužnice a žene od roku 1922 elektrárnu se dvěma Francisovými turbínami o výkonu 260 kW, ležící pod splavem. Kousek cesty za elektrárnou je ta Rožmberská bašta. Jednopatrové renesanční stavení, zbudované roku 1590, zdobí sgrafita. Na třech stranách je kvádrování, gotické a renesanční vlysy, štítky s lvíčkem, růžice, zvířata, květiny a jiné ozdoby.

K Rožmberské baště vedla červená turistická značka, vycházející z Veselí nad Lužnicí - Mezimostí. Poukazovala k ní tabulka u mostu přes Nežárku při soše sv. Jana Nepomuckého s textem: červená Vlkov 5, rybník Naděje 10, Čertova šlápota 17, Rožmberský rybník 19, zastávka Lužnice 21.5 km.

Rožmberská bašta před sto let
Rožmberská bašta kolem roku 1920

Červená značka vedla z Veselí k zastávce Vlkovu, k Samotám u Nového rybníka, k rybníku Naději, Flughausenu a Potěšilu, lesem k romantickému skalisku, opředenému pověstmi, Čertově šlápotě, přes samotu Smitku na hráz Rožmberského rybníka, pak k Rožmberské baště, odkud je něco přes čtvrt hodiny po mezi a podle trati na zastávku Lužnici, tam červená značka končila.

Objekt Rožmberské bašty je součástí národní kulturní památky Rožmberská rybniční soustava a je kulturní památkou (od 31. 12. 1963) zapsanou jako Zemědělský dvůr Rožmberská bašta.
                                                                                                                         
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Václavské náměstí v roce 1928

Václavské náměstí v roce 1928

14.10.2017 10:00:00

Asi bychom nespočítali, kolikrát se měnil vzhled Václavského náměstí v Praze. Také na příští rok plánuje radnice v Praze nové velké úpravy, určitě nebudou poslední, které toto náměstí zažije.Na fot...

Park a usedlost Cibulka

Park a usedlost Cibulka

11.10.2017 10:00:00

V části Prahy 5, zvané Košíře se nachází stará usedlost Cibulka. Dnes je tato usedlost, včetně přilehlého parku bohužel ve velmi zanedbaném stavu. Je to velká škoda, protože má velmi bohatou histor...

Hrad Kost v roce 1927

Hrad Kost v roce 1927

8.10.2017 10:00:00

Hrad Kost je považován za jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v České republice. Postavil jej někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka na skalním ostrohu uprostřed tří údolí, původně jen jako...

Zámek Choltice a tvrz Svojšice

Zámek Choltice a tvrz Svojšice

29.9.2017 10:00:00

Barokní zámek Choltice leží ve stejnojmenném městyse, 7,5 km od Přelouče. Na přelomu 13. a 14. století zde vznikla tvrz, poprvé písemně doložená roku 1379. Roku 1542 ji získal slezský šlechtic Jiř...

Vynález automobilového vlaku

Vynález automobilového vlaku

21.9.2017 10:00:00

V roce 1905 spatřila světlo světa novinka v dopravě - automobilový vlak. Při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, se osvědčil tak dobře, že podobné pokusy byly konány také jinde. ...

Cestováni našich předků

Cestováni našich předků

1.9.2017 10:00:00

Cestování je pro nás v dnešní době naprostou samozřejmostí. Dnes se rozhodneme a zítra už jsme na druhé straně Evropy, v Americe, Japonsku, prostě kde chceme. Takové možnosti ale před sto lety vůbe...