Rožmberská bašta před sto lety

[ title]
U největšího českého rybníka Rožmberka, jehož vodní plocha měří 489 ha a celková katastrální výměra je 719 ha, je zajímavá stavba. Je to Rožmberská bašta. Jdeme-li po hrázi tohoto krále rybníků, zpevněné staletými duby, po níž vede krásná cesta s velkolepými výhledy na rozlité vodní zrcadlo, přijdeme ke splavu, jímž vytéká Lužnice a žene od roku 1922 elektrárnu se dvěma Francisovými turbínami o výkonu 260 kW, ležící pod splavem. Kousek cesty za elektrárnou je ta Rožmberská bašta. Jednopatrové renesanční stavení, zbudované roku 1590, zdobí sgrafita. Na třech stranách je kvádrování, gotické a renesanční vlysy, štítky s lvíčkem, růžice, zvířata, květiny a jiné ozdoby.

K Rožmberské baště vedla červená turistická značka, vycházející z Veselí nad Lužnicí - Mezimostí. Poukazovala k ní tabulka u mostu přes Nežárku při soše sv. Jana Nepomuckého s textem: červená Vlkov 5, rybník Naděje 10, Čertova šlápota 17, Rožmberský rybník 19, zastávka Lužnice 21.5 km.

Rožmberská bašta před sto let
Rožmberská bašta kolem roku 1920

Červená značka vedla z Veselí k zastávce Vlkovu, k Samotám u Nového rybníka, k rybníku Naději, Flughausenu a Potěšilu, lesem k romantickému skalisku, opředenému pověstmi, Čertově šlápotě, přes samotu Smitku na hráz Rožmberského rybníka, pak k Rožmberské baště, odkud je něco přes čtvrt hodiny po mezi a podle trati na zastávku Lužnici, tam červená značka končila.

Objekt Rožmberské bašty je součástí národní kulturní památky Rožmberská rybniční soustava a je kulturní památkou (od 31. 12. 1963) zapsanou jako Zemědělský dvůr Rožmberská bašta.
                                                                                                                         
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Vynález automobilového vlaku

Vynález automobilového vlaku

21.9.2017 10:00:00

V roce 1905 spatřila světlo světa novinka v dopravě - automobilový vlak. Při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, se osvědčil tak dobře, že podobné pokusy byly konány také jinde. ...

Cestováni našich předků

Cestováni našich předků

1.9.2017 10:00:00

Cestování je pro nás v dnešní době naprostou samozřejmostí. Dnes se rozhodneme a zítra už jsme na druhé straně Evropy, v Americe, Japonsku, prostě kde chceme. Takové možnosti ale před sto lety vůbe...

Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou

29.8.2017 10:00:00

Obec ve Středočeském kraji, okrese Beroun, asi 30 km JZ od Prahy a necelých 5 km východně od Berouna, ležící v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras patří společně s Karlštejnem a starodávným ...

Bucharova stezka

Bucharova stezka

26.8.2017 10:00:00

Krkonošská turistická trasa spojující město Jilemnice a pramen Labe nesla původní označení Cesta přes tři kopce a byla vystavěna jilemnickým odborem klubu českých turistů na popud Jana Buchara (185...

České Budějovice

České Budějovice

23.8.2017 10:00:00

Fotografie z posledního desetiletí devatenáctého století nám nabízí pro nás nezvyklý pohled na toto největší jihočeské město, ležící v rozsáhlé rovině při ústí Malše do Vltavy. České Budějovice nec...

Divoká Orlice

Divoká Orlice

20.8.2017 10:00:00

Půvabný kout je ten kraj kolem Orlic ve Východních Čechách. Jak vypadalo údolí Divoké Orlice, která je jednou ze dvou zdrojnic řeky Orlice, na přelomu devatenáctého a dvacátého století, vidíme na n...