Sady na Karlově náměstí v Praze

[ title]

V první polovině devatenáctého století neměla Praha žádné veřejné sady. Teprve po roce 1848, kdy se obecní správy ujala nová (česká) reprezentace, začaly se ve velkých městech zakládat veřejné sady. V Praze do té doby byly jen primitivní sady na hradbách a sady hraběte Chotka, které pak v pozdější době byly otevřeny pro veřejnost. Stávající sady se nalézaly vesměs na periferii města, a teprve na sklonku 50. let a na začátku 60. let devatenáctého století se začalo pomýšlet na zřizování sadů uvnitř města. V té době dala obecní správa Prahy vysázet kolem horní části Karlova náměstí (směrem k nemocnici) dvouřadé lipové aleje a později pak založit sady na celé této části. Plán na zřízení těchto sadů vypracovali Bedřich Wünscher a tehdejší vrchní zahradník Společnosti pro zvelebování zahradnictví v Praze Josef Fiala. Jejich plán následně doznal značných změn a vylepšení, zejména byla do středu sadu umístěna veliká fontána. Sady na dolní části Karlova náměstí byly založeny roku 1863, po té pak za řízení F. Malého, městského zahradníka, byly sady dále zdokonalovány a byly tu provedeny některé změny cest a skupin stromů, čímž ovšem byl dřívější ráz poněkud pozměněn.

Sady na Karlově náměstí v Praze v roce 1890


Roku 1884 podal městský zahradník František Thomayer návrh na další přetvoření sadů na Karlově náměstí a na podzim téhož roku byly práce zahájeny. Následujícího roku pak došlo k přetvoření sadu v dolní části Karlova náměstí. Touto moderní úpravou nabyly sady „nové, vábné tvářnosti, znamenitě vynikající nad vzhled bývalý“. Náklad na přetvoření sadů byl 5.500 zl. Sady na Karlově náměstí se staly oblíbeným místem Pražanů a zejména za parních letních večerů bývaly tyto sady hodně navštěvovány.
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Most královny Alžběty v Budapešti

Most královny Alžběty v Budapešti

8.11.2019 10:00:00

Před 116 lety, tedy v roce 1903 byl dohotoven a slavnostně otevřen most královny Alžběty v Budapešti. Byl pojmenován po Alžbětě Bavorské, známé také jako Sissi, choti rakousko-uherského císaře Fr...

Dělo na rozhánění mraků

Dělo na rozhánění mraků

23.7.2019 10:00:00

Také naši předkové měli problémy s počasím a zkoušeli jak počasí ovlivňovat. Na fotografii z roku 1909 je dělo k rozhánění mraků, které se zkoušelo na polích knížete z Liechtensteinů v Uhříněvsi....

Hrad Kokořín

Hrad Kokořín

7.7.2019 10:00:00

Lákají Vás romantické hradní zříceniny? Kdo má rád romantiku, tak by určitě měl navštívit hrad Kokořín, který se vypíná v pískovcových skalách Kokořínského dolu, nad údolím říčky Pšovky. ...

Žena u volantu

Žena u volantu

12.4.2019 10:00:00

Zamyšlení staré již plných devadesát let. „To už je přesnější označení, než kdybychom řekli, žena v autu. Ta už by nás zajímala méně. Neboť, kdybychom si představili ženu, která poručí šoférovi,...