Sady na Karlově náměstí v Praze

[ title]

V první polovině devatenáctého století neměla Praha žádné veřejné sady. Teprve po roce 1848, kdy se obecní správy ujala nová (česká) reprezentace, začaly se ve velkých městech zakládat veřejné sady. V Praze do té doby byly jen primitivní sady na hradbách a sady hraběte Chotka, které pak v pozdější době byly otevřeny pro veřejnost. Stávající sady se nalézaly vesměs na periferii města, a teprve na sklonku 50. let a na začátku 60. let devatenáctého století se začalo pomýšlet na zřizování sadů uvnitř města. V té době dala obecní správa Prahy vysázet kolem horní části Karlova náměstí (směrem k nemocnici) dvouřadé lipové aleje a později pak založit sady na celé této části. Plán na zřízení těchto sadů vypracovali Bedřich Wünscher a tehdejší vrchní zahradník Společnosti pro zvelebování zahradnictví v Praze Josef Fiala. Jejich plán následně doznal značných změn a vylepšení, zejména byla do středu sadu umístěna veliká fontána. Sady na dolní části Karlova náměstí byly založeny roku 1863, po té pak za řízení F. Malého, městského zahradníka, byly sady dále zdokonalovány a byly tu provedeny některé změny cest a skupin stromů, čímž ovšem byl dřívější ráz poněkud pozměněn.

Sady na Karlově náměstí v Praze v roce 1890


Roku 1884 podal městský zahradník František Thomayer návrh na další přetvoření sadů na Karlově náměstí a na podzim téhož roku byly práce zahájeny. Následujícího roku pak došlo k přetvoření sadu v dolní části Karlova náměstí. Touto moderní úpravou nabyly sady „nové, vábné tvářnosti, znamenitě vynikající nad vzhled bývalý“. Náklad na přetvoření sadů byl 5.500 zl. Sady na Karlově náměstí se staly oblíbeným místem Pražanů a zejména za parních letních večerů bývaly tyto sady hodně navštěvovány.
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Rotunda svatého Longina

Rotunda svatého Longina

17.1.2020 10:00:00

V ulici Na Rybníčku na Novém Městě v Praze 2 se nachází jedna z několika dochovaných pražských románských rotund. Uvádí se, že byla postavena na počátku 12. století, podle jednoho pramene ale zmí...

Čechův most

Čechův most

10.1.2020 10:00:00

V roce 1905 se začal stavět v Praze nový most přes Vltavu, který měl propojit Staré Město s Letnou a být prodloužením tehdejší Mikulášské třídy, dnešní Pařížské ulice, vzniklé v rámci asanace Žid...

Vánoční trhy v Praze

Vánoční trhy v Praze

7.1.2020 10:00:00

Vánoce - svátky lásky i pokoje jsou také svátky štěstí a tak ovšem i hojných dárků. Vánoční trhy v Praze mají staletou tradici. Na našich fotografiích je trh na Staroměstském náměstí v roce 1906....

Praha: Pohled na Hradčany z Františku

Praha: Pohled na Hradčany z Františku

6.1.2020 10:00:49

Starou Prahou můžeme nazvat tu část Prahy, která je na obraze. Zde, na konci příkře spadajícího ostrohu založila dle pověsti kněžna Libuše nový hrad nazvaný Praha, patrně od prahů či slapů, po kte...

Začátky automobilismu

Začátky automobilismu

23.11.2019 10:00:00

Sto dvacet let není v dějinách lidstva vůbec dlouhá doba, z hlediska vývoje automobilů za tuto dobu však došlo k ohromnému vývojovému skoku. Přelom devatenáctého a dvacátého století přinesl z h...

Most královny Alžběty v Budapešti

Most královny Alžběty v Budapešti

8.11.2019 10:00:00

Před 116 lety, tedy v roce 1903 byl dohotoven a slavnostně otevřen most královny Alžběty v Budapešti. Byl pojmenován po Alžbětě Bavorské, známé také jako Sissi, choti rakousko-uherského císaře Fr...