Cestováni našich předků

[ title]
Cestování je pro nás v dnešní době naprostou samozřejmostí. Dnes se rozhodneme a zítra už jsme na druhé straně Evropy, v Americe, Japonsku, prostě kde chceme. Takové možnosti ale před sto lety vůbec nebyly a co teprve takové cestování v dobách ještě dřívějších.

Cestování pro zábavu naši předkové neznali. Cestovali za obchodem, za řemeslem, za studiemi, nebo z nějaké vážné osobní nutnosti. Cestování bývalo neuvěřitelně obtížné a nebezpečné hlavně díky množství lupičů. Cestovalo se buď v sedle na koni, nebo na voze. Kdo je neměl, musel pěšky.

Zámožní lidé cestovali ve vozech komorních, ale vozy komorní podle našich pojmů byly něco jako bedny na kolech, ze kterých byl po obou stranách otvor pro vstupování do vozu. Lehounce na perech, jako pozdější kočáry, se komorní vůz nevznášel, obyčejně seděl dosti pevně na osách a jeho drkotáni po kamenech bylo asi dost nepříjemné. V knize pana Ctibora z Cimburka z roku 1539 se sice již píše o nějakém voze, který byl visutý, poduškami obložený a pobitý a paní v něm sedící na polštářích měla „rozkošné kolébáni“, ale obrázky v knize páně Ctiborově však ukazuji, že byly tehdejší vozy jen zabedněné pevné truhlíky.

Rakouský poštovský rychlík

Vůz komorní byl tak těžký, že čtyři koně měli co tahat. Je jasné, že v těžkých vozech ubývalo cesty pomalu. Jiří Sultys z Felsdorfu jel v roce 1621 z Kutné Hory do Vidně. Vyjel 12. března a dojel 20. Cesta do Vidně tedy trvala 8 dni, a to se neloudal, spěchal. Bohatí pánové také cestovali v „senftě“ čili „lůžku nosícím“. Senftu nesli buď statni mužové, kteří něco unesli, nebo drobnější zvířata. Na přiklad arciknížete Maxmiliána roku 1610 nesli v senftě z Vidně do Třeboně mezkové.

Kdo neměl na cestu svůj vůz, najal si vozataje. Ačkoli konšelé kteréhokoli města se snažili vozataje úředními sazbami držet na přijatelných cenách, byla přece cesta s nimi dosti drahá, protože každý chtěl nad taxu zpropitné a stravné. Ve Dvoře Králové konšelé roku 1516 na přiklad ustanovili, aby za odvezení do Prahy platila osoba vozataji 20 grošů míšeňských. Když dal cestující vozkovi jen 10 grošů zpropitného, vzrostl jeho plat na půl kopy grošů (na 30). Nejméně dalších 30 grošů pak stála ještě jeho strava. Náklady na jednu cestu se tak vyšplhaly na jednu kopu. Pro porovnání tehdejší celoroční plat učitele byl 16 kop (960 grošů). Kolikrát si mohl z Králova Dvora vyjet do Prahy.

Již v XVI. století, kdy v rakouských zemích vznikla pošta, se dalo cestovat i s poštovními vozy, ale jejich kapacita byla omezená. Z počátku dokonce přijímaly do ochrany jen jízdní cestující.  Zajímavé je, že lidé v první polovině osmnáctého století, kdy se začala rozvíjet železniční doprava, se dlouho báli používat železnici, protože považovali jízdu po ní za nebezpečnou.
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Vynález automobilového vlaku

Vynález automobilového vlaku

21.9.2017 10:00:00

V roce 1905 spatřila světlo světa novinka v dopravě - automobilový vlak. Při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, se osvědčil tak dobře, že podobné pokusy byly konány také jinde. ...

Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou

29.8.2017 10:00:00

Obec ve Středočeském kraji, okrese Beroun, asi 30 km JZ od Prahy a necelých 5 km východně od Berouna, ležící v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras patří společně s Karlštejnem a starodávným ...

Bucharova stezka

Bucharova stezka

26.8.2017 10:00:00

Krkonošská turistická trasa spojující město Jilemnice a pramen Labe nesla původní označení Cesta přes tři kopce a byla vystavěna jilemnickým odborem klubu českých turistů na popud Jana Buchara (185...

České Budějovice

České Budějovice

23.8.2017 10:00:00

Fotografie z posledního desetiletí devatenáctého století nám nabízí pro nás nezvyklý pohled na toto největší jihočeské město, ležící v rozsáhlé rovině při ústí Malše do Vltavy. České Budějovice nec...

Divoká Orlice

Divoká Orlice

20.8.2017 10:00:00

Půvabný kout je ten kraj kolem Orlic ve Východních Čechách. Jak vypadalo údolí Divoké Orlice, která je jednou ze dvou zdrojnic řeky Orlice, na přelomu devatenáctého a dvacátého století, vidíme na n...

Klementinum v Praze

Klementinum v Praze

17.8.2017 10:00:00

Klementinum bylo jezuity vystavěno postupně jako kolej, která byla založena roku 1556 na podnět krále Ferdinanda I. Habsburského. Koncem devatenáctého století, v době z které je naše fotografie, se...