Klub turistů na Šumavě v Prachaticích

[ title]

Jak se můžete dočíst v následující novinové zprávě z 15. května 1881, tak byl na podzim roku 1880 založen Klub turistů na Šumavě v Prachaticích.

„S potěšením oznamujeme ctěným svým čtenářům, že se utvořil v Prachaticích klub turistů pro Šumavu, jehož účelem jest prozkoumati a seznati Šumavu, rozšiřovati vědomosti o ní, umožňovati a ulehčovati cestování po ní. Spolek čítá té chvíle, ač trvá teprve od loňského podzimku, 100 členů zakládajících a 250 přispívajících, z čeho jde patrně najevo, že dochází všeobecného souhlasu, což jest skutečně velmi potěšitelné, neboť u nás se dosud málo cestovalo, tak že mnohému vzdělanému Čechu ani jeho krásná vlast dobře známa nebyla. A přece jest to první povinností každého vlastence, aby znal nejprve zajímavosti a krásy své vlasti, jichž mu Čechy poskytují v hojnosti. Žel, že jsou skutečné případy, že mnohý zámožnější Čech zná výborně Alpy, Švýcary, Itálii atd. — a nezná našich krás přírodních, Svatojanských proudů, českého Švýcarska, Šumavy, Krkonoš, českého Středohoří atd. Snad nastane konečně i v tomto směru obrat k lepšímu, a proto přejeme klubu turistů na Šumavě mnoho zdaru. Zakládající členové spolku platí nejméně 5 zl. r. č. a přispívající mimo 1 zl. r. č. zápisného nejméně 20 kr. r. č. měsíčně.“    

Královský javor na Šumavě - kresba prof. Františka Zvěřiny 1885


(kp,turistickelisty.cz,foto:arch.)
Žena u volantu

Žena u volantu

12.4.2019 10:00:00

Zamyšlení staré již plných devadesát let. „To už je přesnější označení, než kdybychom řekli, žena v autu. Ta už by nás zajímala méně. Neboť, kdybychom si představili ženu, která poručí šoférovi,...

Konopiště

Konopiště

13.3.2019 10:00:00

Zámek Konopiště u Benešova na fotografii z roku 1892 c. a k. dvorního a komorního fotografa Jindřicha Eckerta z Prahy. Zámek Konopiště ...

Zákupy

Zákupy

10.3.2019 10:00:00

V mohutné hradbě hor, které v podobě věnce uzavírají na všech stranách naši zemi, je v popředí co do své krásy a co do svého původu Lužická vrchovina. Kdo jí prochází, vidí, že převládající horni...

Klášter a hospic svatého Bernarda

Klášter a hospic svatého Bernarda

9.1.2019 10:00:00

Hospic du Grand St Bernard se nachází ve Švýcarsku ve výšce 2469 m na Velkém St Bernard Pass v Alpách. Hranice s Itálií jsou jen pár set metrů na jih. První hospic nebo klášter zde byl postaven ...

Letecká doprava

Letecká doprava

6.1.2019 10:00:00

Cestování letadlem je dnes naprosto běžná záležitost, velké letištní terminály, tisíce lidí proudících od letadel a k letadlům. Letecká doprava Na naší fotografii víte, jak se...