Klub turistů na Šumavě v Prachaticích

[ title]

Jak se můžete dočíst v následující novinové zprávě z 15. května 1881, tak byl na podzim roku 1880 založen Klub turistů na Šumavě v Prachaticích.

„S potěšením oznamujeme ctěným svým čtenářům, že se utvořil v Prachaticích klub turistů pro Šumavu, jehož účelem jest prozkoumati a seznati Šumavu, rozšiřovati vědomosti o ní, umožňovati a ulehčovati cestování po ní. Spolek čítá té chvíle, ač trvá teprve od loňského podzimku, 100 členů zakládajících a 250 přispívajících, z čeho jde patrně najevo, že dochází všeobecného souhlasu, což jest skutečně velmi potěšitelné, neboť u nás se dosud málo cestovalo, tak že mnohému vzdělanému Čechu ani jeho krásná vlast dobře známa nebyla. A přece jest to první povinností každého vlastence, aby znal nejprve zajímavosti a krásy své vlasti, jichž mu Čechy poskytují v hojnosti. Žel, že jsou skutečné případy, že mnohý zámožnější Čech zná výborně Alpy, Švýcary, Itálii atd. — a nezná našich krás přírodních, Svatojanských proudů, českého Švýcarska, Šumavy, Krkonoš, českého Středohoří atd. Snad nastane konečně i v tomto směru obrat k lepšímu, a proto přejeme klubu turistů na Šumavě mnoho zdaru. Zakládající členové spolku platí nejméně 5 zl. r. č. a přispívající mimo 1 zl. r. č. zápisného nejméně 20 kr. r. č. měsíčně.“    

Královský javor na Šumavě - kresba prof. Františka Zvěřiny 1885


(kp,turistickelisty.cz,foto:arch.)
Začátky automobilismu

Začátky automobilismu

23.11.2019 10:00:00

Sto dvacet let není v dějinách lidstva vůbec dlouhá doba, z hlediska vývoje automobilů za tuto dobu však došlo k ohromnému vývojovému skoku. Přelom devatenáctého a dvacátého století přinesl z h...

Most královny Alžběty v Budapešti

Most královny Alžběty v Budapešti

8.11.2019 10:00:00

Před 116 lety, tedy v roce 1903 byl dohotoven a slavnostně otevřen most královny Alžběty v Budapešti. Byl pojmenován po Alžbětě Bavorské, známé také jako Sissi, choti rakousko-uherského císaře Fr...

Sady na Karlově náměstí v Praze

Sady na Karlově náměstí v Praze

11.9.2019 10:00:00

V první polovině devatenáctého století neměla Praha žádné veřejné sady. Teprve po roce 1848, kdy se obecní správy ujala nová (česká) reprezentace, začaly se ve velkých městech zakládat veřejné sa...

Dělo na rozhánění mraků

Dělo na rozhánění mraků

23.7.2019 10:00:00

Také naši předkové měli problémy s počasím a zkoušeli jak počasí ovlivňovat. Na fotografii z roku 1909 je dělo k rozhánění mraků, které se zkoušelo na polích knížete z Liechtensteinů v Uhříněvsi....

Hrad Kokořín

Hrad Kokořín

7.7.2019 10:00:00

Lákají Vás romantické hradní zříceniny? Kdo má rád romantiku, tak by určitě měl navštívit hrad Kokořín, který se vypíná v pískovcových skalách Kokořínského dolu, nad údolím říčky Pšovky. ...