Den otevřených památek v Litoměřicích zve k návštěvě zajímavých objektů

[ title]
Celkem sedmnáct objektů, z nichž některé nejsou běžně veřejně přístupné, lze navštívit a prohlédnout si již v sobotu 7. září od 9 do 17 hodin. Město Litoměřice se i letos připojuje ke Dni otevřených památek, který se koná v rámci Dnů evropského dědictví.

Vstup zdarma je v Litoměřicích do těchto objektů:

 •     Divadlo Karla Hynka Máchy Litoměřice, Máchovy schody
 •     Dům Pod Kalichem Litoměřice, Mírové náměstí
 •     Historické podzemí s lapidáriem Litoměřice, Mírové náměstí
 •     Kostel sv. Václava Litoměřice, Václavské náměstí
 •     Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí
 •     Kostel Všech svatých Litoměřice, Mírové náměstí
 •     Kostel sv. Vojtěcha Litoměřice, Vojtěšské náměstí
 •     Kostel sv. Jakuba Litoměřice, Dominikánské náměstí
 •     Kostel sv. Ludmily Litoměřice, Kapucínské náměstí
 •     Katedrála sv. Štěpána Litoměřice, Dómské náměstí (z důvodu konání svatebního obřadu bude katedrála v době od 11 do 13 hod. veřejnosti uzavřena)
 •     Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí vč. expozice Českého vinařství
 •     Galerie a muzeum litoměřické diecéze, Mírové náměstí
 •     Galerie výtvarného umění Litoměřice, Michalská ul.
 •     Gotické dvojče, Jezuitská ul. (otevřeno od 11 do 17 hod.)
 •     Dům Na Vikárce Litoměřice (Máchova světnička), Máchova ul.
 •     Blumentrittova a Rizalova bašta v Litoměřicích, Velká Dominikánská ul.
 •     Kino Máj Litoměřice, Sovova ul.

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Cílem akce je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci dnů pořádány nejrůznější doprovodné akce. Například litografická dílna LITHO LITO nabízí v odpoledních hodinách historickou prohlídku míst spojených s významným litoměřickým, současně pražským, knihtiskařem a litografem Karlem Vilémem Medauem a s veřejným tiskem pamětních listů opatřených ražbou logotypu 800letého výročí založení Litoměřic, který si mohou návštěvníci vyzkoušet.


Podle webu města Litoměřice

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)