Jihočeské muzeum zve na Trocnovské slavnosti 2019

[ title]
Jihočeské muzeum srdečně zve na 6. ročník Trocnovských slavností! Návštěvnicky oblíbená akce pro všechny věkové kategorie se koná v sobotu 7. září 2019 od 13:00 do 18:00 hodin v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany). Vstup je ZDARMA!

I letos se můžete těšit na bohatý program, který zaujme jak děti, tak i dospělé. Living history (živá historie - přiblížení každodenního života lidí ve středověku autentickým způsobem s ohledem na dobové reálie) - Projekt Prácheňská manství (Provincia Prachinensis) sdružuje příznivce středověku a living history pokoušející se o rekonstrukci vesnických zemanů a jejich družin v předhusitské době, resp. k roku 1415, v oblasti Prácheňska. Tito nadšenci chtějí vzdělávat, pátrat po stopách středověku a přivádět je k životu účastí na bitvách a dalších středověkých akcích.

Památník Jana Žižky

"Věnujeme se řemeslům, středověké kuchyni, bojům, táboření, hudbě a všemu dalšímu, co ke středověkému životu patřilo. Pravidelně se scházíme, nastupujeme společně do boje a snažíme se zdokonalovat. Jsme součástí projektu Pražský svaz, který se zabývá rekonstrukcí husitského vojenství v rámci rozsahu historického Pražského svazu. Toto sdružení zastřešuje přibližně 100 aktivních členů z území celé České republiky," říkají o sobě.

 • Historické souboje, zbraně a zbroje
 • Řemeslný jarmark a ukázky lidových tvůrců
 • Živá hudba
 • Besedy / talkshow (Vlastimil Vondruška - spisovatel a historik. Vyprávění o tom, co vlastně víme o životě středověkých lidí, co nám prameny mohou říci a co se už zjistit nedá a proč jsou učebnice dějepisu nuda. Vlastimil Vondruška na příkladech z historických románů rozebírá některé zažité omyly, zavede posluchače rovněž do zákulisí literární tvorby. Posluchače určitě pobaví zážitky, které má s různými čtenáři, ale také ze spolupráce s filmem. Hledání vlastních kořenů není vždycky snadné a zvláště dnes má svůj nezastupitelný smysl. I o tom bude řeč. Dále Petr Čornej - historik a držitel Ceny Učené společnosti a Jan Bauer - křest knihy novináře a spisovatele)
 • Komentované prohlídky expozice o Janu Žižkovi a husitství
 • Divadlo (pohádka Karla Čapka - Pošťácká pohádka, pohádka Josefa Čapka - Povídání o pejskovi a kočičce) - obě představení v podání Marešovy divadelní společnosti
 • Lukostřelba pro děti i dospělé na louce pod mohylou Jana Žižky
 • Středověký tábor a hry
 • Dětský program (výroba odznaků, házení míčků na cíl, omalovánky, chůdy, jízda na dřevěných konících s meči, ruční hasičská stříkačka a kuželník, možnost vyzkoušet si požární útok CTIF aj.)
 • Naučná stezka kolem trocnovského areálu mapující významné milníky husitství
 • Ukázky zásahů hasičů (SDH Hamr u Třeboně a dorost SDH Ločenice)
 • Občerstvení
 • a další...


Podle webu Jihočeského muzea

(lh,turistickelisty.cz,foto web JM)