Muzeum Cheb se připojí ke Dnům evropského kulturního dědictví

[ title]
V sobotu 9. září budou výstavní a expoziční prostory chebského muzea přístupné všem zájemcům od 9.00 do 17.00 zdarma. V sobotu 9. září 2017 se Muzeum Cheb připojí ke Dnům evropského kulturního dědictví (European Heritage Days - EHD), které každoročně v měsíci září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Muzeum v Chebu bylo založeno aktem rozhodnutí městského zastupitelstva v lednu roku 1873, zpřístupnění veřejnosti se dočkalo v polovině května roku následujícího, čímž se řadí mezi vůbec nejstarší regionální muzea v Čechách. Své zprvu skromné útočiště nalezlo v části Pachelbelova domu, tedy v objektu, v němž byl v únoru 1634 zavražděn generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna a který také náleží k nejlépe dochovaným středověkým budovám na chebském náměstí.

Již od samého počátku se profilovalo především jako muzeum historické, které bylo neodmyslitelně spojováno právě s tragickým koncem vévody frýdlantského a jeho druhů. V současné době patří Muzeum Cheb se svými přibližně 100 000 sbírkovými předměty, bohatými dokumentačními fondy a s obsáhlou studijní knihovnou regionální literatury k předním muzejním zařízením v České republice. Vedle expoziční budovy a budovy Centrálního depozitáře spravuje muzem také hrázděný statek v obci Milíkov.

Karlovarskenovinky.cz informovala Ing. Bc. Blanka Andrášiková za Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje.

(jv,Karlovarskenovinky.cz & lh,turistickelisty.cz,foto archiv muzea)