Muzeum regionu Valašsko zve na výstavu Malířský svět Josefa Hapky

[ title]
Letos 3. července to bylo 30 let, co se nadobro uzavřela pestrá tvorba malíře Josefa Hapky, která patří k výtvarným klenotům regionu. Muzeum regionu Valašsko obdrželo v tomto roce rozsáhlou kolekci maleb, kreseb a skic z pozůstalosti po hudebním skladateli Petru Hapkovi, který tatínkovo dílo uchovával ve svém domě v podhradí Okoře. Soubor obsahuje práce z 30. let až 80. let 20. století a jsou v něm zastoupeny jak práce figurální, tak krajiny a žánrové scény.


Autoportrét s manželkou Jiřinou, olej na plátně

Mezi vystavenými pracemi budou drobné malby a skici z prostředí malířovy rodiny, ale především krajiny a žánrové scény, které ilustrují malířovu toulavou povahu a způsob tvorby. S ohledem na původ a charakter kolekce bude většina těchto prací veřejně prezentována vůbec poprvé.

Josef Hapka, Vsetín od Matějů, kvaš na papíře

Komorní výstava v přízemních prostorách zámku Kinských je vzpomínkou k příležitosti malířova výročí a poděkováním všem dárcům.

Turistickelisty.cz Bc. Jana K. Bajanová, Muzeum regionu Valašsko, p. o.

(lh,turistickelisty.cz,foto Muzeum regionu Valašsko)