Muzeum Vysočiny zve na přednášku ARCHEOLOGICKÉ PRŮZKUMY NOVOŘÍŠSKÉHO KLÁŠTERA

[ title]
Přijměte pozvání do Telče, kde v prostorách knihovny Univerzitního centra MU se v pondělí 20. ledna od 17:00 uskuteční přednáška Mgr. Davida Zimoly ARCHEOLOGICKÉ PRŮZKUMY NOVOŘÍŠSKÉHO KLÁŠTERA.

Novoříšský klášter

Přednáška "Archeologické průzkumy novoříšského kláštera" je věnována stavebněhistorickým, archeologickým a antropologickým průzkumům premonstrátského kláštera v Nové Říši. V období od roku 2008 do roku 2019 provádělo MVJ řadu archeologických výzkumů v areálu kláštera, které budou spolu s jeho historií a se stavebněhistorickým vývojem objektu na přednášce prezentovány.

Turistickelisty.cz informovala Dana Oberreiterová, Muzeum Vysočiny Jihlava


(lh,turistickelisty.cz,foto Muzeum Vysočiny Jihlava)